OBVESTILO – nacionalni preizkusi znanja

OBVESTILO

 

Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh:

 

torek, 4. 5. 2021,      NPZ iz slovenščine,

četrtek, 6. 5. 2021,      NPZ iz matematike,

ponedeljek, 10. 5. 2021,    NPZ iz angleščine/ biologije.

 

 

Te dneve se učenci zberejo ob 8. uri v šoli. Preizkusi se pišejo od 8.30 do 9.30. Učenci naj imajo s seboj učne pripomočke tudi za tisti predmet, ki je na rednem urniku drugo šolsko uro. Po malici imajo učenci pouk po objavljenem urniku za določen dan. Učenci ostalih razredov imajo pouk po urniku.

 

V letošnjem šolskem letu dosežki nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce ne bodo upoštevani kot eno izmed meril v primeru omejitve vpisa v srednje šole.

 

Snežana Jeras, svetovalna delavka

 

OBVESTILO – SEZNANITEV Z DOSEŽKI UČENCEV NA NPZ

Starši učencev 6. in 9. razreda imate pravico do vpogleda v nacionalne preizkuse znanja (NPZ) za svojega otroka. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo je vsak učenec dobil 7. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Dostop bo možen za učence devetega razreda od 3. 6. do 5. 6., za učence 6. razreda pa od 6. 6. do 10. 6. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči.

Za starše, ki bi si želeli skupaj z učiteljem ogledati ovrednotene nacionalne pisne preizkuse znanj za svojega otroka, bodo vpogledi mogoči:

za 9. razred:

v ponedeljek, 3. junija:

  • ob 10.30 za matematiko; Mirjam Skok

v torek, 4. junija:

  • ob 9.10 za slovenščino; Boštjan Debelak
  • ob 13.30 za DKE; Branko Filipič

 

za 6. razred:

v petek, 7. junija:

  • ob 10.20 za angleščino; Vesna Grlica

v ponedeljek, 10. junija:

  •  ob 10.20 za slovenščino; Irena Abram
  • ob 12.00 za matematiko; Mirjana Pisk

 

 

Na vpogled prinesite otrokovo šifro za dostop ter EMŠO.

 

 

Snežana Jeras,
namestnica za izvedbo NPZ

Koledar NPZ 2019

1. september 2019 objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta za posamezno OŠ
7. maj 2019 slovenščina
9. maj 2019 matematika
13. maj 2019 6. r. – angleščina, 9. r. – domovinska in državljanska kultura ter etika (DKE)
3. junij 2019 seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
6. junij 2019 seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – OBVESTILO

Spoštovani starši!

Letos bo vaš otrok, učenec 6. ali 9. razreda, opravljal nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov: matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, ki je letos Domovinska in državljanska kultura in etika- za devetošolce, ter matematike, slovenščine in angleščine za šestošolce.  Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju:

torek, 7. 5. 2019,      NPZ iz slovenščine,

četrtek, 9. 5. 2019,      NPZ iz matematike,

ponedeljek, 13. 5. 2019,    NPZ iz angleščine/ DKE.

 

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih. Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani http://www.ric.si/  .

Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 7. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Dostop bo možen za učence devetega razreda od 3.6. do  5. 6. , za učence šestega razreda pa od 6.6. do 10. 6. 2019. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči. Učenci bodo skupaj z učitelji analizirali preizkuse pri pouku.

Dosežek učencev 6. in 9. razreda, izražen v točkah in v odstotku, bo vpisan v obvestilu ob zaključku šolskega leta.

 V skladu s sklepom ministra za šolstvo in šport z dne 1. 7. 2008 o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev, dosežki nacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril, če ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda OŠ.

 

Snežana Jeras, svetovalna delavka

Vlasta Baraga, ravnateljica

Dostopnost