Skoči na glavno vsebino

 

URADNE URE:

Uradne ure za starše so vsak dan

  • od 7.30 do 8.30
  • od 13.30 do 14.30


 

DRUGE POVEZAVE:

KARIERNA POT – kam, kje, kdaj

STATUSI – Statusi športnika in umetnika

NPZ – Informacije o Nacionalnem
preverjanju znanja

BZ – Osnovne informacije o bralni znački

US – Pogoji uporabe učbeniškega sklada

STARŠI IN ŠOLA

 

Svet staršev je svetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Predsednica sveta staršev je  Neja Bonbek Natek.

V svetu staršev ima vsak oddelek svojega predstavnika. Preko predstavnika lahko starši izrazite pripombe in mnenja o organizaciji dela, predlagate novosti, izboljšave, konstruktivno sodelujete pri oblikovanju in vrednotenju letnega delovnega načrta, predlagate sklic roditeljskih sestankov, posredujete predloge in pripombe z roditeljskih sestankov, pomagate pri izvedbi programa. Sestanke sveta staršev sklicuje predsednik sveta. Vse vaše predloge in pripombe lahko izrazite tudi v razgovoru z gospo ravnateljico, ki vam bo na razpolago po predhodnem dogovoru.

 

Člani sveta staršev 2023/24:

 

RAZRED

PREDSTAVNIK

1. a

Domen Križnič

1. b

Aaron Uazeua

2. a

Uroš Furlanič

2. b

Uroš Agić

3. a

Samanta Vižintin

3. b

Taja Bonbek Štaher

4. a

Iris Kokot

4. b

Miha Žnidaršič

5. a

Katja Letig Hameršak

5. b

Maša Miculinić Trošt

6. a

Mitja Rebernak

6. b

Nuša Peček

7. a

Ana Žele

7. b

Neja Bonbek Natek

8. a

Maja Vovk

8. b

Mateja Andrejašič

9. a

Aljoša Babič

9. b

Urška Agapito

Nastavitve dostopnosti