Skoči na glavno vsebino

Vizitka – svetovalna služba

Svetovalne delavke za šolo

 

PODROČJA

 

SIMONA PERŠIČ

 • UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI – BREZ ODLOČBE
  Od takrat, ko se ugotovijo težave do postopka pridobitve odločbe. Sodelovanje z učitelji glede otrok, ki imajo učne težave, svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami (5. stopenjski model pomoči), organizacija učne pomoči ipd.
 • NADARJENI UČENCI
  Vodenje celotnega postopka glede evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev ter sodelovanje pri pripravi izvedbi individualiziranega programa za vsakega nadarjenega učenca (skupaj z razrednikom in mentorji).
 • KARIERNA ORIENTACIJA
  Poklicno informiranje, svetovanje in delo z učenci, vpis v srednje šole.
 • DELO Z UČENCI PRISELJENCI
  Koordinacija dela z učenci priseljenci. Organizacija učne pomoči za učenje slovenščine, sodelovanje s starši in učitelji.

 

KATARINA ZIDARIČ

 • UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI – Z ODLOČBO
  Od takrat, ko se začnejo postopki glede usmerjanja za posameznega otroka
  (sestava tima, vodenje sestankov, pogovori s starši, svetovanje učiteljem, pisanje zapisnikov, sestava individualiziranega programa skupaj z ostalimi člani strokovne skupine, vzgojna problematika …)
 • NPZ
  Računalniška prijava učencev 6. in 9. razreda, ki bodo sodelovali pri NPZ. Priprava seznamov za učence po skupinah v mesecu maju. Izvedbeni načrt dela, organizacija preverjanja, izdelava urnikov ob preverjanju, obveščanje učencev in staršev ipd. Prijava učencev s posebnimi potrebami na NPZ ter prilagoditve.
 • VZGOJNA PROBLEMATIKA UČENCEV 1.-5. r.
  Posredovanje, ki je predvideno s pravili šolskega reda. Pomoč razredniku pri oblikovanju individualiziranega programa za učenca, ki je pridobil vzgojni opomin po šolski zakonodaji ter pogovor s starši v zvezi s kršitvami (skupaj z razrednikom).
 • VPIS V PRVI RAZRED in VPIS UČENCEV V ŠOLO MED ŠOLSKIM LETOM

  

KRISTINA PETRINJA

 • VZGOJNA PROBLEMATIKA UČENCEV 6.-9. r.
  Posredovanje, ki je predvideno s pravili šolskega reda. Pomoč razredniku pri oblikovanju individualiziranega programa za učenca, ki je pridobil vzgojni opomin po šolski zakonodaji ter dogovor s starši v zvezi s kršitvami (skupaj z razrednikom).
 • SOCIALNA PROBLEMATIKA
  Sodelovanje s CSD, Krizni center, socialno-ekonomske stiske, …
Dostopnost