Skoči na glavno vsebino
Letno fotografiranje (obvestilo ponudnika)

Letno fotografiranje (obvestilo ponudnika)

Spoštovani, v kratkem bomo izvedli fotografiranje.

OŠ OSKARJA KOVAČIČA – dan: sreda, 17. 4. 2024

 

Fotografije naročite preko pametnega telefona ali računalnika na spletnem naslovu: www.narfot.si

Geslo za vstop: ska841

 

Prosimo, da oddate naročilo čim prej, najkasneje pa do: TORKA, 16. 4. 2024

POMEMBNO: PRED ODDAJO NAROČILA PREVERITE ALI STE IZBRALI PRAVI RAZRED/SKUPINO. PONOVNA IZDELAVA FOTOMAPE SE OBRAČUNA PO CENIKU.

Ker bodo na šolo dostavljene samo plačane fotografije, prosimo, da plačate čim prej. V primeru morebitne odsotnosti, vam vrnemo kupnino – prosimo da nam najkasneje dva dni po fotografiranju javite spremembo ali storno naročila in svoj TRR. Predračun prejmete na e-naslov nekaj minut po oddanem naročilu. Če ne, preverite Vaš predal za vsiljeno in nezaželeno pošto (spam), ali pa nam pišite.

 

NOVO!

Naročite lahko nov izdelek: večji, kvalitetnejši pravokotni magnet. Lepo darilo za dedke in babice.

Artpro d.o.o.
Ljubljanska 43a, 1241 Kamnik
foto@artpro.si

Obvestilo za učence in starše, ki koristijo šolski prevoz na Liniji 2

Obvestilo za učence in starše, ki koristijo šolski prevoz na Liniji 2

Spoštovani starši in skrbniki,

obveščamo vas, da bo šolski avtobusni prevoz na Liniji 2: Zg. Škofije – Tinjan od torka, 2. 4. 2024, dalje ustavljal in pobiral učence na avtobusni postaji na Zg. Škofije 4 in 2. Zaradi varnostnih razlogov šolski avtobus ne more ustaviti PRI ZIDKU, saj na tem delu poteka prometna zapora.

Zato vas vljudno prosimo, da pridejo učenci na postajališče pred in po delovišču. Vaša pomoč pri zagotavljanju varnosti in nemotenem poteku prevoza je ključnega pomena.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje.

CELOTNO OBVESTILO S SLIKAMI (pdf dokument)

Obvestilo za učence in starše, ki koristijo šolski prevoz na Liniji 2

Prijava v podaljšano bivanje in jutranje varstvo za učenke in učence od 2. do 5. razreda v šolskem letu 2024/2025

 

Spoštovani starši, skrbniki,

 

v šolskem letu 2024/2025 bomo za učence od 2. do 5. razreda Osnovne Oskarja Kovačiča Škofije organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za namen organizacije oddelkov podaljšanega bivanja in jutranjega varstva vas prosimo, da prijavo uredite tudi v primeru, če v šolskem letu 2024/25 predvidevate le občasna vključevanja otroka v razširjen program.

  

Jutranje varstvo bomo za učence od 2. do 5. razreda v šolskem letu 2024/25 organizirali od 6.30 do 8.10. Učenci lahko v jutranje varstvo prihajajo do 8.00. Učenci preživijo čas do pouka ob različnih individualnih igrah, branju in ostalih usmerjenih in umirjenih dejavnostih. Jutranje varstvo je za učence od 1. do 5. razreda brezplačno.

 

Podaljšano bivanje bomo organizirali v popoldanskem času, po končanem pouku do 16.00. Od 16.00 do 16.30 bo organizirano dežurstvo za učence. Glavni namen podaljšanega bivanja je, da učenec v sprostitvenih dejavnostih ob dobrem počutju preživi čas v družbi vrstnikov do prihoda staršev. V okviru podaljšanega bivanja učenci opravljajo domačo nalogo, sprostitvene dejavnosti v učilnici in na prostem, ustvarjajo in se na podlagi predhodne prijave vključujejo v druge dejavnosti, ki se izvajajo v okviru razširjenega programa šole (dopolnilni in dodatni pouk, neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti). Učenci, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje, bodo imeli možnost malice (v času od kosila do odhoda domov), če boste učenca na obrok prijavili.

 

Oddelke podaljšanega bivanja bomo oblikovali do konca meseca aprila 2024, zato bo poznejši vpis otroka v podaljšano bivanje možen le, če ne bo bistveno vplival na že oblikovane oddelke podaljšanega bivanja – ne bo spreminjal števila oblikovanih in s strani ministrstva odobrenih skupin. Prosimo vas, da uro odhoda vašega otroka iz podaljšanega bivanja vpišete glede na dejanske potrebe.

 

Prijavo na jutranje varstvo in podaljšano bivanje je možno opraviti izključno preko spletišča eAsistent. Navodila za prijavo so v prilogi. Prijave ni možno opraviti preko mobilne aplikacije eAsistent za starše. Potrebno se je prijaviti na portal eAsistent za starše v katerem koli spletnem brskalniku.

CELOTEN DOKUMENT S PRILOGO (pdf dokument)

Prijava na jutranje varstvo in podaljšano bivanje je v portalu eAsistent omogočena od srede, 27. 3. 2024 do petka, 5. 4. 2024.

 

 

V primeru splošnih vprašanj o prijavi v JV in PB se lahko obrnite na pomočnico ravnateljice Alenka Turk na elektronski naslov pomocnica.ravnateljice@sola-skofije.si.

Za tehnično pomoč se lahko obrnete na računalničarko Gordano Božič na elektronski naslov gordana.bozic@sola-skofije.si ali na telefon 040 474 040 med 7.30 in 8.00.

Obvestilo za učence in starše, ki koristijo šolski prevoz na Liniji 2

OBVESTILO GLEDE PRIJAVE OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Spoštovani starši in skrbniki.

Obveščamo vas, da pri vpisu izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov uporabljate dostop do eAsistenta izključno preko računalnika, saj mobilna aplikacija zaenkrat ne podpira izbirnega postopka. V primeru, da nimate računalnika lahko uredite postopek na telefonu, vendar se ne prijavite v mobilno aplikacijo eA, temveč v mobilni brskalnik.

Izbirni postopek je podaljšan do ponedeljka, 1. 4. 2024. 

 

 

Tehnična pomoč na šoli:

Gordana Božič
Tel.: 041 474 040 (med 7.30 in 8.15)
e-pošta: gordana.bozic@sola-skofije.si

 

 

 

Poskusno preverjanje znanja za učence  3. razreda

Poskusno preverjanje znanja za učence 3. razreda

V letošnjem šolskem letu bo šola sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu. Učenci 3. razreda bodo poskusna preverjanja znanja pisali v naslednjih dneh:

  • ponedeljek, 25. 3. 2024, poskusno preverjanje iz SLOVENŠČINE,
  • sreda, 27. 3. 2024, poskusno preverjanje iz MATEMATIKE.

Učenci se zberejo v šoli kot običajno. S seboj naj imajo učne pripomočke po urniku. Z dosežkom pri preverjanju znanja bodo učenci seznanjeni pri rednem pouku – predvidoma  konec meseca aprila.

 

Katarina Zidarič, svetovalna delavka

Obvestilo za učence in starše, ki koristijo šolski prevoz na Liniji 2

IZBIRNI POSTOPEK – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP) ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 (bodoči 4., 5. in 6.r.)

Spoštovani starši, skrbniki, učenke, učenci!

Objavljamo ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za učence, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 obiskovali 4., 5. in 6. razred. Učenci neobvezne izbirne predmete obiskujejo le, če se zanje odločijo. V kolikor za šolsko leto 2024/2025 ne bo dovolj prijav za organizacijo skupine pri posameznem neobveznem izbirnem predmetu, se le-ta ne bo izvajal.

Izvajanje in obveznosti učencev, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet:

  • učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Predmeti: umetnost, tehnika in šport se izvajajo eno uro tedensko;
  • znanje pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje številčno (od 1 do 5). Zaključena ocena je vpisana v spričevalu;
  • prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako, kot pri ostalih predmetih. Vsako odsotnost morajo starši       opravičiti;
  • neobvezni izbirni predmet mora učenec obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu (med letom se ni možno izpisati);
  • ponujeni predmeti bodo organizirani le ob zadostni prijavi učencev.

Menjava in prenehanje obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta je možna do konca meseca septembra tekočega leta le v primeru, ko ne povzroča razpada skupine. Menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec) s podpisom staršev, dostavi učenec/-ka pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2024.

 

VSEBINSKA PREDSTAVITEV PREDMETOV (pdf datoteka)

 

 

Prijavo k izbirnim predmetom lahko opravite znotraj eAsistenta za starše (video navodila). Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 20. do 27. 3. 2024.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Alenko Turk na elektronski naslov pomocnica.ravnateljice@sola-skofije.si.

 

 

S spoštljivimi pozdravi,

Eneja Baloh
ravnateljica OŠ Škofije

Dostopnost