Skoči na glavno vsebino
Projekt “pišem z roko”

Projekt “pišem z roko”

Teden pisanja z roko je vseslovensko gibanje, s katerim se osvešča strokovno in splošno javnost o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Predvsem mlade. Uporaba tipkovnice prevladuje pri vseh generacijah v vseh oblikah pisnega komuniciranja.

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. Znano je, da možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

Namen Tedna pisanja z roko je ozavestiti učence o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko, poudariti pomen razvoja individualnosti, vplivati na razvoj fine motorike. V Tednu se spodbuja čitljivo in tekoče pisanje z roko, skrbno oblikovati črke.

Teden pisanja z roko, bo od 22. do 26. januarja 2024.

 

Koordinator: Valentina Baričič

Program Sobivanje (Društvo za trajnostni razvoj)

Program Sobivanje (Društvo za trajnostni razvoj)

Program »Šola sobivanja« vključuje projekte, ki celostno obravnavajo tematiko trajnostnega razvoja. Cilj projekta je razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe.

Projekti:

  • Varno v vrtec in šolo
  • Spodbujamo prijateljstvo
  • Živim zdravo
  • Ti meni danes, jaz tebi jutri
  • Pestrost slovenskih voda ali Energetsko znanje za odgovorno ravnanje

 V posamezne projekte se bodo vključili učenci razredne stopnje.

 

Koordinator Maja Bubnič, Maja Prudič

Projekt “pozdrav ptic miru”

Projekt “pozdrav ptic miru”

Cilj projekta je razvijanje socialnih veščin  za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga, razvijanje državljanskih kompetenc, aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja in spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Osrednja tema projekta v tem šolskem letu je: “ Skrb za mir in svobodo – temelj sožitja vseh generacij”.

V okviru projekta naj bi se skozi vse leto odvijale različne dejavnosti, kot so usmerjeni pogovori in debate o pomenu miru, tek miru, pohod miru, izdelava “jambo” plakatov, likovno in literarno ustvarjanje,  pevski nastopi in druge dejavnosti, ki jih izvajajo otroci.

 

Vodja: Branko Filipič

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)

Tedni vseživljenjskega učenja je vseslovenski projekt na področju izobraževanja in učenja. Na državni ravni projekt usklajuje Andragoški center Slovenije (za obalo je koordinator Ljudska univerza Koper). Projekt prirejamo v sodelovanju z ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana “Slovenija, učeča se dežela”.

TVU se izvajajo v maju in juniju. Na šoli bomo v tem obdobju izvajali delavnice, potopisna predavanja, kvize, strokovna predavanja, športne dogodke, likovne razstave, računalniška izobraževanja …

Prireditve so namenjene vsem starostnim skupinam, lahko so odprtega tipa ali pa za zaključene skupine. Zaradi prostorskih in tehničnih omejitev se je potrebno na nekatere dogodke predhodno prijaviti.

K sodelovanju vabim vse, ki želite svoje znanje, izkušnje in ideje deliti z vsemi.

 

Koordinator: Boštjan Debelak

Pešbus – Aktivno v šolo in zdravo mesto

Pešbus – Aktivno v šolo in zdravo mesto

Je projekt, ki  si prizadeva, da bi učenci v šolo prihajali  peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Pomembno je, da   učenci v spremstvu odrasle osebe peš varno pridejo do šole. Na poti do šole se označijo postaje, na katerih odrasel spremljevalec pričaka učence in si zabeleži njihovo prisotnost, nato gre šolarska karavana naprej do naslednjih postaj, dokler ne prispe do šole.

ETM evropski teden mobilnosti od 16. do 22. septembra 2023.

 

Koordinator projekta je Sandra Grbec.

Pasavček

Pasavček

V šolskem letu 2023/2024 se bomo učenci in učitelji 1. triade ponovno vključili v projekt Pasavček. Projekt temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Vsebine varne vožnje bomo vključili pri različnih aktivnostih: okoljska vzgoja, likovno oblikovanje, gibanje, petje … Tako bo projekt potekal skozi celo šolsko leto. K sodelovanju bomo povabili starše, stare starše, krajane in policijo.

Z dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev bi lahko zmanjšali število mrtvih v  hudih prometnih nesrečah za polovico, kar kažejo naše študije in študije iz tujine. Uporaba varnostnih pasov in otroških sedežev je tako še vedno eden izmed najpomembnejših dejavnikov, poleg hitrosti in alkohola, s katerim lahko bistveno izboljšamo stanje.

Naš cilj je, da bi bil vsak otrok v osebnem avtomobilu in na cesti ustrezno zavarovan, k temu pa bomo prispevali z znanjem in predvsem z lastnim zgledom.

Koordinator projekta  Tatjana Cerkvenik.

Dostopnost