Skoči na glavno vsebino
Šolska shema sadja in zelenjave

Šolska shema sadja in zelenjave

To je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Šola se je tudi tokrat prijavila na razpis v Šolsko shemo za razdeljevanje sadja in zelenjave. Cilj je navajati otroke na bolj pogosto uživanje svežega sadja in zelenjave. Večkrat letno dobijo vsi učenci dodatni obrok sadja ali zelenjave brezplačno. Šola mora v zvezi s projektom in nabavo ter razdelitvijo sadja in zelenjave voditi ustrezno evidenco. Priporočljivo je, da sta sadje in zelenjava eko ali vsaj integrirano pridelana ter nabavljena pri lokalnih pridelovalcih. Naša šola bo v okviru projekta učencem ponudila večinoma ekološko pridelano sadje in zelenjavo, če bo le mogoče lokalnega izvora. Kolikor bo finančni načrt razdelitve dopuščal, se bomo potrudili, da bo otrokom sadje in zelenjava iz šolske sheme na razpolago vsak dan (vsaj večino šolskih dni).

 

Projekt vodi: Nika Renko

Reboot now – mednarodni preventivni program 

Reboot now – mednarodni preventivni program 

 

 

Reboot now je mednarodna otroku središčna pilotna iniciativa namenjena preprečevanju in boju proti nasilju med otroki ter mladostniki. S tem namenom se bo v sklopu projekta na šoli do meseca februarja 2024 zasnovalo in izvajalo psihosocialne posvetovalnice namenjene podpori in okrevanju otrok, ki se soočajo z nasiljem in drugimi težavami zaradi posledic ukrepov proti pandemiji Covid-19. Obenem se bodo na šoli izvajale ciljno usmerjene izobraževalne dejavnosti (delavnice, kampanje ozaveščanja in usposabljanja), ki prispevajo k dobremu duševnemu zdravju otrok. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo potekale v skladu z nacionalnimi in Evropskimi direktivami za zaščito osebnih podatkov. Sodelovanje bo potekalo z Znanstveno – raziskovalnim središčem v Kopru.

 

Koordinatorica programa je svetovalna delavka Katarina Zidarič.

Ekošola

Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

V šolskem letu 2021/2022 smo podpisali eko-listino in si prislužili mednarodno priznanje – zeleno zastavo.

V šolskem letu 2023/2024 poleg našega glavnega cilja da postane skrb za okolje in naravo del življenja, želimo:

 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • izobraziti za učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Vsebine Ekošole bo skupaj z učenci izvajala skupina učiteljev v sklopu pouka, podaljšanega bivanja, izbirnih predmetih in interesnih dejavnostih. Letos bomo znotraj Ekošole sodelovali v naslednjih projektih: Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje, Ne zavrzi oblek, ohrani planet, Voda – naše bogastvo, Šolska vrtilnica, Podnebni tek, Hrana ni za tjavendan, Leaf znanje o gozdovih … Več o projektih in natečajih znotraj Ekošole najdete na https://ekosola.si/ .

S sodelovanjem v programu Ekošola smo se obvezali, da bomo:

 • Ločevali odpadke in zmanjšali količino odpadkov.
 • Varčevali z vodo in energijo.
 • Se odgovorno vedli do narave.
 • Skrbeli za dobre odnose z vrstniki, drug drugemu bomo zgled in si nudili medvrstniško pomoč.
 • Skrbeli za zdravo prehrano in s šolsko prehrano ravnali odgovorno.
 • Čim pogosteje v šolo hodili peš in s kolesom.
 • Skrbeli za čisto okolje. Organizirali bomo čistilne akcije.
 • Organizirali dobrodelne akcije: Zbiranja pripomočkov, oblek in hrane (glede na potrebe) za družine, ki so utrpele škodo ob poplavah. Zbiranje starega papirja, oblačil, zamaškov (slednje v sodelovanju s Palčico Pomagalčico) itd.
 • Delovali na področju prostovoljstva.
 • Se udeleževali pohodov in taborov v naravi.
 • Skrbeli za zdrav duh v zdravem telesu.
 • Aktualne eko vsebine objavljali v eko kotičku.
 • Skrb za prijetno bivanjsko vzdušje in krepitev medosebne odnose.

 

Koordinatorica programa je Izabel Jurman.

 

Dostopnost