Skoči na glavno vsebino

Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

V šolskem letu 2021/2022 smo podpisali eko-listino in si prislužili mednarodno priznanje – zeleno zastavo.

V šolskem letu 2023/2024 poleg našega glavnega cilja da postane skrb za okolje in naravo del življenja, želimo:

 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • izobraziti za učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Vsebine Ekošole bo skupaj z učenci izvajala skupina učiteljev v sklopu pouka, podaljšanega bivanja, izbirnih predmetih in interesnih dejavnostih. Letos bomo znotraj Ekošole sodelovali v naslednjih projektih: Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje, Ne zavrzi oblek, ohrani planet, Voda – naše bogastvo, Šolska vrtilnica, Podnebni tek, Hrana ni za tjavendan, Leaf znanje o gozdovih … Več o projektih in natečajih znotraj Ekošole najdete na https://ekosola.si/ .

S sodelovanjem v programu Ekošola smo se obvezali, da bomo:

 • Ločevali odpadke in zmanjšali količino odpadkov.
 • Varčevali z vodo in energijo.
 • Se odgovorno vedli do narave.
 • Skrbeli za dobre odnose z vrstniki, drug drugemu bomo zgled in si nudili medvrstniško pomoč.
 • Skrbeli za zdravo prehrano in s šolsko prehrano ravnali odgovorno.
 • Čim pogosteje v šolo hodili peš in s kolesom.
 • Skrbeli za čisto okolje. Organizirali bomo čistilne akcije.
 • Organizirali dobrodelne akcije: Zbiranja pripomočkov, oblek in hrane (glede na potrebe) za družine, ki so utrpele škodo ob poplavah. Zbiranje starega papirja, oblačil, zamaškov (slednje v sodelovanju s Palčico Pomagalčico) itd.
 • Delovali na področju prostovoljstva.
 • Se udeleževali pohodov in taborov v naravi.
 • Skrbeli za zdrav duh v zdravem telesu.
 • Aktualne eko vsebine objavljali v eko kotičku.
 • Skrb za prijetno bivanjsko vzdušje in krepitev medosebne odnose.

 

Koordinatorica programa je Izabel Jurman.

 

Dostopnost