OBVESTILO – RAZISKAVA ICCS

8.a in 8. b razred naše šole sta bila izbrani za sodelovanje v raziskavi Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS). Z njo merijo na kakšne načine se mladi v različnih državah (oziroma izobraževalnih sistemih) pripravljajo na (aktivno) državljanstvo. Raziskavo v Sloveniji kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, neodvisno pa jo izvede Pedagoški inštitut skupaj s šolami.

Raziskava bo na naši šoli potekala v ponedeljek, 11. 4. 2022 od 10.20 naprej. Učenci 8. a in 8. b razreda naj spremljajo ponedeljkov urnik. 

Katarina Zidarič, svetovalna delavka

Poskusno preverjanje znanja za učence 3. razreda

V letošnjem šolskem letu bo naša šola sodelovala pri Poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu kot vzorčna šola.

Učenci 3. razreda bodo poskusna preverjanja znanja pisali v naslednjih dneh:

  • ponedeljek, 28. 3. 2022, poskusno preverjanje iz SLOVENŠČINE,
  • sreda, 30. 3. 2022, poskusno preverjanje iz MATEMATIKE.

Učenci se zberejo v šoli kot običajno. S seboj naj imajo učne pripomočke po urniku.

Z dosežkom pri preverjanju znanja bodo učenci seznanjeni pri rednem pouku – predvidoma   20. 4. 2022.

Katarina Zidarič, svetovalna delavka

Voščilo

Prisluhnite video voščilu ravnateljice ob izteku koledarskega leta:.

Obvestilo za učence 6. – 9. razreda

Učenci od 6. do 9. razreda bodo imeli v petek, 10. decembra 2021, dan dejavnosti z naslovom Učenje učenja.
Začnemo ob 8.20 v matičnih razredih, nato sledi delo po urniku do 12.45.

S seboj potrebujete peresnico in učne pripomočke za predmete, ki so zapisani na urniku.

Obvestilo

Spoštovani starši,

jutri, v torek, 16. 11. imamo ravnatelji ponovno video sestanek z ministrstvom. Vsebina sestanka bo vezana na odlok o preprečevanju širjenja Covid-19. Tako vam bomo potek samotestiranja za našo šolo posredovali jutri popoldan. Soglasje/nesoglasje za izvajanje samotestiranja je objavljeno na spletni strani šole. Če kdo med vami nima možnosti soglasja natisniti, ga lahko dobi pri razredniku (1. do 4. razred), 5. do 9. razred v tajništvu šole.

To soglasje in teste za izvedbo samotestiranja morajo v sredo učenci prinesti v šolo. Kdor je covid prebolel ali je cepljen, mora v šolo prinesti potrdilo.

Poudarila bi še, da učitelj ne izvaja samotestiranja. Izvajajo ga učenci sami. Učitelj le nadzoruje in kontrolira izvid testa.

Res si želimo, da bi delo v šoli potekalo kontinuirano in čim bolj mirno.

Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga

Dostopnost