Obvestilo ob bližajočem se koncu šolskega leta

Spoštovani starši!

 

Šolsko leto se naglo bliža koncu, zato se postopoma pripravljamo na nov začetek šol. Leta, ki bo prav tako posebno, kot iztekajoče se… Še vedno bo v teku gradnja nove šole in čeprav dela potekajo po načrtu, bo vselitev v nove prostore predvidoma konec februarja, 2023. Z investitorjem, izvajalci in projektantom se srečujemo na rednih tedenskih sestankih, na katerih pregledamo opravljeno in se pogovorimo o novih nalogah.

Tako bo prvo polletje naslednjega leta zagotovo potekalo še v nadomestnih prostorih (dvorana Burja, zadružni dom, prostori krajevne skupnosti in župnišče). Ste pa gotovo že uvideli, da tak razpored zahteva več organizacijskih usklajevanj, dodatne zaposlitve in predvsem strpnosti z vseh strani.

Letošnje leto je poleg Covida zaznamovala tudi velika in pogosta odsotnost med strokovnimi delavci (različni vzroki). Zato so morali strokovni delavci, ki so v šoli bili, veliko nadomeščati in tudi prilagajati delo. Na tem mestu moram izredno pohvaliti pripravljenost vseh strokovnih delavcev, ker vedno vskočijo in z dodatnim delom pokrijejo in omilijo odsotnost sodelavcev.

Zaradi zgoraj navedenih vzrokov vseh načrtovanih stvari v tem letu nismo mogli izpeljati. Smo pa veseli, da nam je po dveh letih uspelo izpeljati plavalne tečaje v 1. 2, 3. in 4. razredu, šolo v naravi za 5. in 6. razred, naravoslovne tabore za 7., 8. in 9. razred ter dneve dejavnosti, ki so bili izvedeni in nekateri še bodo, v spomladanskem času.

Zaradi epidemije Covid-a 19 in množične odsotnosti učencev, bodisi zaradi okužbe ali karanten, (kar je povzročilo veliko težav tako učencem, kot tudi učiteljem) je ministrica sprejela sklep, da se število ocen v tem letu zmanjša. S tem je zmanjšan pritisk tako na učitelje kot na učence, ki so že tako oškodovani zaradi vseh dosedanjih ukrepov. Kljub vsemu pa se ocenjevanju znanja ne moremo izogniti in tako bo, skoraj zagotovo, v teh dveh zadnjih mesecih obremenitev za učence večja. Posledično bodo morali učenci več energije in časa posvetiti učenju. Zato predlagamo, da se vsi učenci, ki imajo težave pri in z učenjem, vključijo v dopolnilni pouk.

Rada bi vas spomnila, da so v torek, 17. maja, zadnje popoldanske govorilne ure. Dopoldanske govorilne ure ostajajo po napovedanem urniku, vendar je nujno, da vašo prisotnost učitelju napoveste po telefonu ali preko e-asistenta, ker učitelji veliko nadomeščajo, kot sem omenila na začetku dopisa. Ob tem vam želim sporočiti, da nas je obisk na aprilskih popoldanskih govorilnih urah močno razočaral. Točno 5 staršev se jih je udeležilo za učence od 6. do 9. razreda. Prepričani smo, da je osebni stik med starši in učitelji tisti, ki lahko v veliki meri pripomore k odpravljanju morebitnih težav. In ker je težav kar veliko, smo pričakovali neprimerno boljši obisk.

Če se v mesecih do zaključka leta pojavi kakšna težava, jo starši najprej rešujete pri učitelju, kjer ima učenec težavo. Pogosto že pogovor z učiteljem pomaga pri reševanju težave ali vsaj omilitvi le-te. Šele nato se obrnete na svetovalno delavko, pomočnico ravnateljice in/ali ravnateljico. Vsekakor je odkrit pogovor najboljša pot pri premagovanju težav in pri iskanju rešitev. Zagotovo pa težav ne bomo uspeli rešiti preko spletnih forumov, raznih spletnih skupin, kajti to le poslabša naše sodelovanje, pri tem pa povzroča slabo voljo, nestrpnost. Tak način zagotovo ne reši nobene težave. Naša šola, kot vzgojno izobraževalna  institucija, se na razne zapise v forumih, facebookih, družabnih omrežjih … doslej nismo in se tudi v prihodnje ne bomo odzivali.

Za konec naj napovem še zbiralno akcijo papirja, ki bo potekala 17. in 18. maja. Dva zabojnika boste za to na voljo – en zabojnik bo pri vrtcu in en na ploščadi pred zadružnim domom. Vabim vas, da zbirate papir doma, v službi, angažirate znance, prijatelje in ga na dogovorjen datum prinesete v zabojnik.

POZOR: V zabojnik sodi le papir, letaki, reklamni papir in revije. KARTON NE!!!

Najbrž ste opazili, da zabojnika pri vrtcu ni več. To pa zato, ker se je vanj odlagalo različne odpadke, pri tem smo pa kot šola, ki je bila skrbnik zabojnika, imeli dodaten strošek zaradi sortiranja.

 

V želji, da bi uspešno in mirno zaključili šolsko leto, vas pozdravljam.

 

Ravnateljica

Vlasta Urška Baraga

Obvestilo o šolskem prevozu

Z letošnjim šolskim letom imamo novega avtoprevoznika. Brezkontaktne vozovnice trenutno niso več potrebne, zato vas prosimo, da jih učenci najkasneje do srede, 8. 9. 2021 vrnjeno razrednikom.

Učenci, ki koristijo šolski prevoz, se v jutranjem času zberejo pred šolo, v primeru slabega vremena pa počakajo na pouk v jedilnici.
Odrasla oseba je prisotna v jedilnici od 7. 15 ure dalje. Za učence vozače velja v šoli pravilo, da v času čakanja na prevoz ne smejo zapuščati šolskega prostora.

Več informacij v naslednjih dokumentih:
ŠOLSKI PREVOZ- PRIJAVNICA 2021-2022
Izjava šolski prevoz oz. spremstvo otroka
ŠOLSKI VOZNI RED – 2.9.2021

Pomembno obvestilo – NAPAKA ODPRAVLJENA

Zaradi tehničnih težav je urnik za prvi šolski dan viden samo, če se učenci prijavijo v eAsistent.
Napako odpravljamo. Vidnost urnika večkrat preizkusite.

Hvala za razumevanje.

Prvi šolski dan – drugošolci

V sredo, 1. 9. 2021, se ob 8.20, drugošolci zberemo na dvorišču pred Zadružnim domom Škofije.
Sledil bo uvodni pozdrav. V manjših skupinah pod spremstvom učiteljic boste nato otroci skupaj s starši odšli do učilnice v župnišču Škofije. Ne pozabite na upoštevanje razdalje in nošenje mask.

Prvi dan naj učenci v šolski torbi prinesejo peresnico, škarje in lepilo.
Zvezke, prve dele delovnih zvezkov in športno opremo pa prinesejo v šolo v četrtek.

Likovne potrebščine pa v petek. Prosimo Vas, da likovne potrebščine zložite v škatlo in vse opremite z imenom.

Se že veselimo druženja.
Učiteljice drugošolcev.

PRVI ŠOLSKI DAN – PRVOŠOLCI

Glede na zaostrene epidemiološke pogoje, bomo srečanje s prvošolci in njihovimi starši prestavili v župnišče. Tako se dobimo v sredo, 1. 9. 2021 ob 15. uri na dvorišču župnišča.

Veselimo se srečanja z vami.

Samotestiranje učencev

Spoštovani starši in učenci!

 

V tem obvestilu vas seznanjam z vsebino uredbe, ki se nanaša na ukrepe v šolskih prostorih.

 

V petek, 20. 8. 2021, sta bila v Uradnem listu, št. 130/21 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf ), objavljena:

a) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
(v nadaljnjem besedilu: uredba)

b) Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: odlok).

 

Uredba je zavezujoča za vse nas.

 

ZAŠČITNE MASKE

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki velja do 29. 8. 2021 določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. Ker se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno.

Izjeme:

  1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
  2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
  3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  4. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter
  5. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

 

Zapisala sem le tiste, ki se nanašajo na šolski prostor.

 

SAMOTESTIRANJE UČENCEV IN DIJAKOV

 

Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda ter dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo. Samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

a) Samotestiranje

Učenci in dijaki samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencu ali dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

 

b) Samotestestiranje se ne izvaja

Samotestiranja ne izvedejo učenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev. d) Pogoj za samotestiranje doma Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec ali dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

 

c) Pozitivni rezultat samotestiranja

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca oziroma dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starši ali zakoniti zastopniki, oziroma dijaka. Učenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

 

d) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja

O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca oziroma dijak obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in  izbranega osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

 

e) Negativni rezultat samotestiranja

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

 

f) Ravnanje ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca oziroma dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte učenca oziroma dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

 

g) Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

 Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

 

Lekarna Melissa na Škofijah je teste naročila in jih z zdravstveno izkaznico lahko dvignete brezplačno. Mesečno učencu pripada 5 testov.

 

Dostopnost