Bibliobus in izposoja na Škofijah

 Uporabnike potujoče knjižnice obveščamo, da bibliobus do nadaljnjega zaradi okvare ne bo vozil!
 Za nevšečnosti se vam že vnaprej opravičujemo.

                                                                                 Lep pozdrav!

 

 

Naš naslov:
Knjižnica Koper / Biblioteca Capodistria
Trg Brolo 1, 6000 Koper – Capodistria
tel.: +386 5 663 26 00, faks: +386 5 663 26 15
e-pošta: uprava@knjiznica-koper.si

 

 


 

Datumi obiska bibliobusa (potujoče knjižnice) na Škofijah (pred šolo, dvorana Burja) – do konca marca 2023:

 

Ob ponedeljkih, med 12.00 in 13.20 (učenci gredo na bibliobus v sklopu podaljšanega bivanja oz. samostojno po pouku), na naslednje datume:

16. januar (zadružni dom)
6. februar (dvorana Burja)
20. februar (zadružni dom)
6. marec (dvorana Burja)
20. marec (nova šola, v kolikor še ne bo vselitve – zadružni dom)

  

                                                           Snežana Jeras, knjižničarka


PEŠBUS

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.
Več o projektu …

Prednosti:

 • Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
 • Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
 • Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
 • Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
 • Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.
 • Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

 

Na Škofijah imamo dve liniji Pešbusa:

 • Spodnje Škofije
 • Zgornje Škofije

 

Projektu se priključite z izpolnjeno prijavnico:

EKOŠOLA

Vključeni smo v program Ekošola. V minulem šolskem letu smo podpisali eko-listino in si prislužili zeleno zastavo, ki bo do selitve v novo šolsko stavbo visela v športni dvorani. Vsebine Ekošole bo skupaj z učenci izvajala skupina učiteljev v sklopu pouka, podaljšanega bivanja in eko krožka. Letos bomo znotraj Ekošole sodelovali v naslednjih projektih: Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje, Ne zavrzi oblek, ohrani planet, Voda – naše bogastvo, Šolska vrtilnica … Več o projektih natečajih znotraj Ekošole najdete na https://ekosola.si/.

 

S sodelovanjem v programu Ekošola smo se obvezali, da bomo:

 • Ločevali odpadke in zmanjšali količino odpadkov.
 • Varčevali z vodo in energijo.
 • Se odgovorno vedli do narave.
 • Skrbeli za dobre odnose z vrstniki, drug drugemu bomo zgled in si nudili medvrstniško pomoč.
 • Skrbeli za zdravo prehrano in s šolsko prehrano ravnali odgovorno.
 • Čim pogosteje v šolo hodili peš in s kolesom.
 • Skrbeli za čisto okolje. Organizirali bomo čistilne akcije.
 • Organizirali dobrodelne akcije zbiranja starega papirja, kartuš, oblačil, zamaškov (slednje v sodelovanju s Palčico Pomagalčico) itd.
 • Delovali na področju prostovoljstva.
 • Se udeleževali pohodov in taborov v naravi.
 • Skrbeli za zdrav duh v zdravem telesu.
 • Aktualne eko vsebine objavljali v eko kotičku.
 • V novi šoli si uredili prijetno bivanjsko vzdušje.

Varne točke

Kaj so UNICEF-ove varne točke?

UNICEF-ove varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine, zavarovalnice, celo vulkanizerski servisi in podobno, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Ti so usposobljeni za pomoč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraževanja, ki ga zanje organiziramo v UNICEF-u Slovenija in jih seznanimo, kako pomagati otrokom, kako komunicirati, ko se otrok zateče v Varno točko ter na katero pristojno institucijo se obrniti, kadar je to potrebno.

 

Kje so UNICEF-ove varne točke in kako jih otroci lahko najdejo?

UNICEF-ove Varne točke so se začele vzpostavljati predvsem ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat dogaja v okolici šole in na poti v šolo, takrat ko je nadzor odraslih manjši. V dvajsetih letih delovanja projekta se je mreža Varnih točk razširila tudi drugod, kjer so otroci prisotni. Otroci lahko Varne točke prepoznajo po posebni nalepki, smejoči se hišici, ki je nameščena ob vhodu na vidnem mestu. Nanje jih opominjajo tudi šolski urniki, informativne zloženke z zemljevidi in plakati, ki jih zanje pripravimo vsako leto.

ŠKOFIJE – Slaščičarna RENATA

 

Koliko UNICEF-ovih varnih točk je v Sloveniji?

V Sloveniji je 1075 UNICEF-ovih varnih točk. V devetnajstih letih so zaživele že v 120 krajih po vsej Sloveniji. V Varnih točkah sodeluje več kot 2050 srčnih ljudi, ki prostovoljno pomagajo otrokom, ko se znajdejo v težavah.
Oglej si zemljevid vseh UNICEF-ovih Varnih točk

 

Zakaj je pomembno vzpostavljati Varne točke in kdo jih pomaga vzpostavljati?

Varne točke pripomorejo k ustvarjanju ozračja večje varnosti za otroke in mladostnike v mestu, kjer primanjkuje prostorov, kamor bi se otroci lahko zatekli po pomoč in se počutili varne, oziroma predstavljajo dodatno možnost oblike pomoč. Otroci in mladi se pogosto znajdejo v stiski zaradi težav s sovrstniki, družino, so žrtve nasilja, so v stiski zaradi pritiskov v šoli, so se izgubili, ne morejo priti domov ali v stik s starši in ne vedo, h komu bi se obrnili po pomoč.
Pomemben partner v projektu so občine, policija, centri za socialno delo in čez dva tisoč prostovoljcev v UNICEF-ovih Varnih točkah.

 

Kako Varne točke pomagajo?

UNICEF-ove varne točke so varen in prijeten prostor, kamor se lahko umakneš, če se znajdeš v kakršnih koli težavah:

 • Lahko se fizično umakneš, če doživljaš kaj neprijetnega na mestnih ulicah.
 • Lahko prideš po nekaj, kar v tistem trenutku potrebuješ, nasvet ali pa postaviti vprašanje, ki ti ne da miru.
 • Lahko se pogovoriš o svoji težavi ali pa zgolj razrešiš kakšen svoj dvom.

Nudimo ti prostor, ki omogoča anonimnost, saj nihče ne bo vedel, kdo si in da imaš težavo.
Ko in če boš potreboval Varno točko, lahko vedno brez strahu vstopiš v prostor, ki je označen s posebno modro nalepko UNICEF-ova varna točka. Izbereš si lahko katerokoli Varno točko, ki ti je najbolj simpatična. Odrasli v Varnih točkah ti bodo pomagali, če bo to v njihovi moči ali pa ti bodo dali več informacij, kaj lahko v tvoji situaciji storiš in kdo ti pri tem lahko pomaga, oziroma bodo poklicali na pomoč pristojno institucijo, ki ti bo v težkih situacijah nudila nadaljnjo pomoč. V Varno točko lahko na pogovor prideš kadarkoli.
V točko pa lahko prideš tudi kar tako … povedati kakšen vic ali kakšno drugo lepo novico, ni nujno, da UNICEF-ove varne točke obiščeš samo takrat, ko ti je težko.

 

Koledar NPZ 2022/23

1. september 2022 Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta za učence 9. razreda za posamezno OŠ
4. maj 2023 Slovenščina, 6. razred in 9. razred
8. maj 2023 Matematika, 6. razred in 9. razred
10. maj 2023

6. r. – angleščina,

9. r. – glasba

31. maj 2023 Seznanitev učencev z dosežki NPZ 9. razred
6. junij 2023 Seznanitev učencev z dosežki NPZ 6. razred
15. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih – 9. razred
23. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih – 6. razred

Dostopnost