Skoči na glavno vsebino

NAPOTKI IN PRIPOROČILA

Spoštovani starši oz. skrbniki,

pred začetkom počitniškega varstva Vam pošiljamo še nekaj priporočil in napotkov ter razpored dejavnosti po dnevih.

 

Prihodi, odhodi in javljanje odsotnosti

Otrok naj prihaja v varstvo v času do malice, to je do 8.30 ure. Vsakodnevno naj ima s seboj nahrbtnik z rezervnimi oblačili, copati, plastenko vode ter ustrezno pokrivalo (kapo, klobuk), po želji tudi zaščitno kremo za aktivnosti na prostem. Ob prihodu ga predate informatorki oz. ga pospremite do učilnice U4. V garderobi se preobuje v copate.

Otrok odhaja domov v spremstvu odrasle osebe, prevzamete ga v U4.

Morebitne spremembe ali druge pomembne informacije javljate na že posredovane kontaktne številke.

 

Posebnosti programa dejavnosti

Stroški prevoza niso vključeni v ceno počitniškega varstva, obračunani bodo naknadno.

V sklopu dejavnosti so predvidene tudi igre z vodo, zato starše prijazno naprošamo, v kolikor imate doma manjše bazenčke oz. druge pripomočke za igre z vodo in jih ne potrebujete več, da nam jih odstopite.

Sodelovali bomo v likovno – literarnem natečaju Pošte Slovenije »Prijatelj, tukaj sem zate« in razstavili grafična dela v knjižnici v Luciji.

Vašim otrokom želimo prijetno in sproščeno bivanje v počitniškem varstvu.

 

Z lepimi pozdravi,

                                            Vodji počitniškega varstva: Keti Marušič Lisjak in Bojana Božič

Osnovne informacije

Počitniško varstvo bo potekalo v učilnicah 1. razredov od 7.00 do 16.00 ure. Učenci uporabljajo garderobe 1. razredov, s seboj prinesejo copate in nahrbtnik z rezervnimi oblačili.

 

Protokol prihodov, odhodov in poteka dejavnosti:

Starši zjutraj predajo otroka na vhodu šole informatorki, ta ga pospremi do garderobe oz. učilnice, prav tako pri odhodu, informatorka pospremi otroka iz učilnice do staršev, ki čakajo na vhodu šole. V primeru, da je informatorka odsotna, starši sami pospremijo otroka do garderobe oz. učilnice in ga tam, ob odhodu, tudi prevzamejo.

 

7.00 – 8.30 prihod učencev, umirjene dejavnosti, prosta igra in ustvarjanje

8.30 – 9.30 priprava na malico, malica (v jedilnici)

9.30 – 12.00 usmerjena dejavnost, ustvarjanje in igra po kotičkih ter na igrišču

12.00 – 12.30 priprava na kosilo, kosilo (v jedilnici)

12.30 – 14.00 umirjene dejavnosti (branje knjig, poslušanje pravljic…)

14.00 – 14.30 popoldanska malica (v razredu)

14.30 – 16.00 ustvarjanje in igra po kotičkih ter na igrišču, odhodi domov

 

Telefonske številke za javljanje posebnosti:

  • 040 567 774 učiteljice v razredu
  • 040 214 836 informatorke

 

Javljanje odsotnosti:

najkasneje en dan pred predvideno otrokovo odsotnostjo (obiskovanja programa poletnega počitniškega varstva) do 15.00 ure, samo iz utemeljenih razlogov (zdravstveni razlog, izredne okoliščine)

Dostopnost