Skoči na glavno vsebino
Vključujoča šola in vključujoč fizični prostor (5. in 6. razred) – razvojna naloga (ZRSŠ)

Vključujoča šola in vključujoč fizični prostor (5. in 6. razred) – razvojna naloga (ZRSŠ)

 

 

 

Vključujoča šola je šola, v kateri se vidi in sliši vsak učenec in učitelj ter se ustvari spodbudno vključujoče učno okolje. Za doseganje vključujoče šole morajo biti učitelji pripravljeni soočati se z raznolikostjo učencev na vseh področjih razvoja (telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni, socialni) in kulture, videti in slišati vsakogar, imeti znanja in veščine ter biti pripravljeni za učenje in izzive.

Vključevanje je kompleksen proces, ki zajema različne dejavnike. Med ključne spadajo:

 • strategije formativnega spremljanja,
 • razvoj spodbudnega, psihološko varnega učnega okolja,
 • vključujoče vodenje, čustveno in socialno opismenjevanje,
 • ustvarjanje in delovanje v učeči se skupnosti.

Za doseganje ciljev naloge bo Zavod RS za šolstvo za izobraževanje učiteljev, usmerjanje in v podporo organiziral:

 • Spletni seminar,
 • strokovne pogovore z učitelji,
 • strokovne pogovore z ravnatelji,
 • predstavitve dobrih praks,
 • mreženje med strokovnimi delavci,
 • kolegialne hospitacije.

V aktivnostih razvojne naloge bodo sodelovale: Mirjam Skok – vodja, Tanja Potokar, Irena Abram, Branko Filipič, Izabel Jurman

Vključujoča šola in vključujoč fizični prostor (5. in 6. razred) – razvojna naloga (ZRSŠ)

Varno in spodbudno učno okolje – razvojna naloga (ZRSŠ)

 

 

 

 Številne raziskave kažejo na velik pomen, ki ga ima varno in spodbudno učno okolje na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja. Večkrat je že bila ugotovljena povezanost med šolsko klimo in zaznano učinkovitostjo šole oz. dosežki učencev. V aktivnostih varnega in spodbudnega učnega okolja je veliko pozornosti posvečeno krepitvi čustvene in socialne pismenosti. Čustvena in socialna pismenost (ČSP) predstavlja pomemben preventivni dejavnik za neželeno vedenje, hkrati pa je pomemben vzgojni cilj sam po sebi.

Zavod RS za šolstvo je zasnoval razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje z namenom, da podpira učitelje in jih usmerja na področjih:

 • dobri odnosi med učitelji in učenci, odnosna kompetenca, dober stik, počutje in klima;
 • čustveno in socialno učenje ter empatija,
 • neželeno vedenje, razlogi in ravnanje,
 • medvrstniško nasilje in ranljive skupine in
 • sistemski pristop na ravni šole pri obravnavi medvrstniškega nasilja.

 

V aktivnostih razvojne naloge bodo sodelovale: Katarina Zidarič – vodja, Vesna Grlica, Ksenija Hrvatin Ratoša, Maja Bubnič in Kristina Petrinja.

Dostopnost