Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Učbeniki iz učbeniškega sklada se v skladu z ZOFVI in s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov vzpostavljajo za vse razrede osnovnošolskega programa in so za starše že nekaj let brezplačni.

 

Če želite brezplačno izposojo učbenikov za vašega otroka, VAM NI POTREBNO PRINAŠATI NOBENEGA POTRDILA. Brezplačna izposoja bo veljala za celotno šolanje vašega otroka na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije do preklica (ali vašega, če boste želeli sami kupiti učbenike, ali našega, če ministrstvo ne bo več zagotavljalo brezplačne izposoje).

 

Za izgubljen ali poškodovan učbenik morajo starši plačati tretjino do polovico cene novega učbenika.

Odškodnina za učbenike (podrobne informacije – pdf)

Odločitev o vrsti učbenikov in delovnih zvezkov je v avtonomiji učitelja. Seznam učbenikov za tekoče leto je objavljen na šolski spletni strani. Šola ne posreduje pri nakupu delovnih zvezkov za različne založbe, reklamno gradivo je na voljo na za to določenem prostoru na hodniku šole in ga učenci ali starši ob koncu šolskega leta lahko vzamejo.

 

RAVNANJE Z UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Vsako šolsko leto naročimo nekaj novih učbenikov oz. dokupimo nove učbenike, da nadomestimo odpisane. Te učbenike morajo učenci uporabljati čim dlje časa, saj nam ministrstvo ne povrne dovolj sredstev, da bi lahko po štirih letih naročili nove učbenike. Zato je potrebno paziti, da  učenci učbenikov ne poškodujejo ali jih izgubijo.

Če ima učbenik ovitek, ki je nalepljen na platnice,  v nobenem primeru ob koncu šolskega leta ne poskušajte odstranjevati takega ovitka. Marsikateri učbenik se lahko ovije v navaden ovitek za velike zvezke (A4 format), ki se ga ob koncu šolskega leta sname.

Vljudno vas prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilno folijo ali v folijo, ki ima na koncih samolepilni trak. Na koncu šolskega leta je tako folijo nemogoče odstraniti z učbenika brez poškodb. Na ovitke novih učbenikov ter učbenikov, ki nimajo nalepljenih nalepk z imeni, ne lepite svojih nalepk z imenom. Na prvi notranji strani učbenika lahko s svinčnikom učenec narahlo zapiše svoj priimek, ki ga ob koncu leta zradira. Če učenec kljub temu nalepi na učbenik nalepko z imenom, ki se ne da odstraniti, mora ob koncu leta na to nalepko zalepiti novo prazno nalepko!

Učbenika vam ne more nihče zamenjati, saj je njegova številka zabeležena v programu pod vašim imenom. V primeru, če učbenik s sošolcem nevede zamenjata, je učenec še vedno odgovoren za vrnitev tistega učbenika, ki ga je od knjižničarke dobil in je v sistemu nanj zabeležen. Zato je potrebno paziti, da se učbeniki ne zamešajo.

Za ovijanje učbenikov, ki niso oviti, priporočamo, da učbenike odnesete v eno od založb, v kateri imajo stroj za ovijanje učbenikov. Za nizko plačilo vam v nekaj minutah ovijejo več učbenikov (cca. 2 € za tri učbenike). Take ovoje lahko ob koncu šolskega leta tudi pustite na učbeniku.

Seveda lahko učbenike ovijete tudi sami, vendar brez lepljenja na stranice učbenikov. Z učbeniki je potrebno ravnati skrbno, saj bo za poškodovane, uničene oz. izgubljene učbenike zaračunana odškodnina po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

Predvsem je potrebno paziti na nove učbenike, na starejše pa tudi v toliko, da se takoj zalepi, če se kaj natrga ali strga. Če se robovi natrgajo kljub ovitku, jih je treba prelepiti preden pride do večje škode. V kolikor škoda nastane in bo obračunana ob koncu leta na položnici, predlagam, da jo iz svojega prihranjenega denarja pokrije otrok sam.

Hvala za razumevanje!

                                                                               Snežana Jeras, knjižničarka

Dostopnost