Skoči na glavno vsebino
Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

V okviru dneva slovenske hrane bomo v mesecu novembru 2023, pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Z njim želimo otrokom približati pomen zajtrka in zdravega načina prehranjevanja. S tem projektom ozaveščamo učence, starše in učitelje o pomenu in prednostih domače pridelave in predelave hrane.

 

Vodja projekta: Nika Renko

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol

 

 

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Tudi letos smo v vsakodnevnih dejavnostih sledili ciljem zdrave šole. V naše delo smo vključili vsebine z zdravstvenega področja (v sodelovanju s preventivno zdravstveno službo)  ter vsebine za varnost v prometu in zdravo bivanje učencev v šoli. Spodbujali smo učence k čim večjem pitju vode, umivanju rok, preživljanju prostega časa na zraku, organizirali rekreativni odmor, organizirali različne športne dogodke …

Koordinatorici: Sandra Grbec in Nika Renko

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

V projektu vsako leto sodelujejo sedmošolci. Obiščemo osrednjo knjižnico v Kopru, učenci pa dobijo podarjeno knjigo.

Cilji projekta so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic.

 

Koordinatorja: Boštjan Debelak in Snežana Jeras

B-rin

B-rin

Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se šol

 

Kot konzorcijski partner Pedagoške Fakultete Koper bomo sodelovali v projektu Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se. V projekt bodo vključeni učenci od 1. do 5 razreda. Projekt bo trajal do leta 2026.

Namen projekta je:

  • uvajanje inovativnih pristopov ter uporaba sodobnih digitalnih orodij,
  • omogočiti učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

Specifična cilja projekta sta:

  • razvoj in nadgradnja „vsešolskega“ pristopa za dvig temeljnih znanj RIN učečih na VIZ,
  • preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja temeljnih znanj RIN učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem) in z zagotavljanjem dodatnih ur oz. dejavnosti za učeče se.

 

Koordinator projekta, Ina Jurinčič

Digitrajni učitelj

Digitrajni učitelj


Digitrajni učitelj je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se skupnosti. V obdobju 2023 – 2026 se bodo strokovni delavci udeležili izobraževanj v obsegu 104 ur (88 ur za krepitev digitalnih kompetenc, 8 ur za krepitev kompetenc za trajnostni razvoj in 8 ur za krepitev finančne pismenosti). V projekt bo vključenih 60% zaposlenih na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.

 

 

Koordinator projekta, Mirjana Pisk

Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih

Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih

Ob sodelovanju z Andragoškim zavodom Ljudske univerze Velenje bomo na šoli usposobili kader in izvedli delavnice za otroke v obsegu 20 pedagoških ur, pri katerih se bodo učenci od 6. do 9. razreda seznanili umetno inteligenco, podatkovno analitiko in vele podatki, obogateno in navidezno resničnostjo. V okviru projekta bomo pri otrocih spodbujali raziskovalni razvoj in spoznavanje zanimivih poklicev prihodnosti, ki se razvijajo na področju IKT.

Koordinator projekta: Valentina Baričič

 

Dostopnost