Skoči na glavno vsebino

Statusi učencev

Na spodnjih povezavah so objavljena pravila o prilagojenem statusu. Izbirate lahko med statusom perspektivnega ali vrhunskega športnika in perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika. Za status v pisni obliki zaprosite starši učenca/-ke na šolskih obrazcih. Vlogo lahko vložite kadarkoli med šolskim letom.

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti učenca s statusom

Posebnost je status vrhunskega umetnika ali športnika, ki ga morate dokazati z dokazili o dosežkih  (1., 2. ali 3. mesto) na državnem nivoju ali z dosežki na mednarodnem nivoju. S starši in učenci, ki jim bomo status odobrili, bomo sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju in pravicah ter dolžnostih. Pravice, ki izhajajo iz prilagojenega statusa, mirujejo 5 dni pred zaključkom ocenjevalnega obdobja in pred koncem šolskega leta.

Dogovor in obrazec za vpis terminov ocenjevanja znanja ne tiskajte, saj ju boste dobili v šoli ob podelitvi statusa. Oba obrazca sta le informativnega značaja.

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti
Obrazec za vpis terminov za usklajevanje ustnega ocenjevanja znanja

 

Dostopnost