Skoči na glavno vsebino

Vključujoča šola in vključujoč fizični prostor (5. in 6. razred) – razvojna naloga (ZRSŠ)

 

 

 

Vključujoča šola je šola, v kateri se vidi in sliši vsak učenec in učitelj ter se ustvari spodbudno vključujoče učno okolje. Za doseganje vključujoče šole morajo biti učitelji pripravljeni soočati se z raznolikostjo učencev na vseh področjih razvoja (telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni, socialni) in kulture, videti in slišati vsakogar, imeti znanja in veščine ter biti pripravljeni za učenje in izzive.

Vključevanje je kompleksen proces, ki zajema različne dejavnike. Med ključne spadajo:

  • strategije formativnega spremljanja,
  • razvoj spodbudnega, psihološko varnega učnega okolja,
  • vključujoče vodenje, čustveno in socialno opismenjevanje,
  • ustvarjanje in delovanje v učeči se skupnosti.

Za doseganje ciljev naloge bo Zavod RS za šolstvo za izobraževanje učiteljev, usmerjanje in v podporo organiziral:

  • Spletni seminar,
  • strokovne pogovore z učitelji,
  • strokovne pogovore z ravnatelji,
  • predstavitve dobrih praks,
  • mreženje med strokovnimi delavci,
  • kolegialne hospitacije.

V aktivnostih razvojne naloge bodo sodelovale: Mirjam Skok – vodja, Tanja Potokar, Irena Abram, Branko Filipič, Izabel Jurman

Dostopnost