Šolska prehrana – obvestilo

Spoštovani starši,

 

obveščamo vas, da dnevne odjave prehrane sporočite, najkasneje na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure. Sporočite lahko telefonsko na številko (05) 66 26 580 ali po elektronski pošti: o-okskofije.kp@guest.arnes.si. V primeru, da prehrane ne odjavite pravočasno, bomo obračunali obroke po redni ceni.

 

Cena šolske malice se je skladno z Zakonom o šolski prehrani spremenila in v šolskem letu 2021/2022 znaša 0,90 €.

 

Lep pozdrav,

vodja šolske prehrane

Tina Benigar

Šolska prehrana

Učencem v šoli nudimo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak otrok v šoli zaužije vsaj en obrok dnevno. Učencem, ki so dolgo v šoli in jih doma ne čaka pripravljeno kosilo, priporočamo, da se naročijo na šolsko kosilo. Za učence, ki imajo dieto, pripravljamo prilagojene jedilnike na podlagi zdravniškega priporočila. Zajtrk za najmlajše učence je ob 7.00, šolska malica za vse učence je od 9.55 do 10.20, kosilo med 12.20 in14.00, popoldanska malica pa med 14.30 in15.00 v času podaljšanega bivanja.
Prijavo na šolsko prehrano ste oddali na posebnem obrazcu v skladu z zakonom. Prijave sicer sprejemamo tudi med letom.
Cene obrokov šolske prehrane bodo zaenkrat še:

  • zajtrk 0,55 €,
  • dopoldanska malica 0,90 €,
  • kosilo 2,82 € (1.–5. r.) oz. 2,97 € (6.–9. r.),
  • popoldanska malica 0,55 €.

Če se bo cena življenjskih stroškov med letom povečala, bomo zvišali tudi ceno obrokov šolske prehrane razen malice.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s svetovalno delavko. V zakonu je izrecno poudarjena pravočasnost odjave obroka.
Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oz. izrednih okoliščin), če se ga odjavi najkasneje na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure.
Če starši oz. učenec niso pravočasno odjavili posameznega obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov.
Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Celotna evidenca in obračun bo vezan na računalniški program, ki ga bodo pripravili na MŠŠ in zato moramo točno upoštevati navodila in zahteve. V času uživanja šolskih obrokov bomo skrbeli za pridobivanje lepih navad ob jedi. Jedilnike lahko redno spremljate na šolski spletni strani.

Več o organizaciji šolske prehrane si lahko preberete v dokumentu – Pravila šolske prehrane.

Organizatorka šolske prehrane je Tina Benigar, ki skupaj s kuharskim osebjem, HACCP timom, ravnateljico in predstavnikom staršev in učencev vodi šolsko prehrano.

Prehrana brez svinjine

Prehrano brez svinjine bomo upoštevali le pri učencih, ki bodo izpolnili obrazec in ga prinesli v tajništvo šole. Če ste ga prinesli že v preteklem šolskem letu (2018/2019), velja obrazec do konca šolanja oziroma do preklica.

OBRAZEC

Vodja šolske prehrane

Medicinsko indicirane diete

Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice je v dogovoru z Razširjenim strokovnim kolegijem za pediatrijo sprejelo ˝Priporočila za medicinsko indicirane diete˝.

Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater. Potrdilo se izda ob začetku diete in ob ukinitvi.

Starše naprošamo, da si obrazec, ki ga potrebujejo (Potrdilo o medicinsko indicirani dieti/ Potrdilo o ukinitvi diete) natisnejo ter prinesejo k izbranemu zdravniku, nato pa potrdilo dostavijo v tajništvo šole oziroma vodji šolske prehrane.

Dostopnost