Skoči na glavno vsebino

B-rin

Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se šol

 

Kot konzorcijski partner Pedagoške Fakultete Koper bomo sodelovali v projektu Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se. V projekt bodo vključeni učenci od 1. do 5 razreda. Projekt bo trajal do leta 2026.

Namen projekta je:

  • uvajanje inovativnih pristopov ter uporaba sodobnih digitalnih orodij,
  • omogočiti učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

Specifična cilja projekta sta:

  • razvoj in nadgradnja „vsešolskega“ pristopa za dvig temeljnih znanj RIN učečih na VIZ,
  • preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja temeljnih znanj RIN učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem) in z zagotavljanjem dodatnih ur oz. dejavnosti za učeče se.

 

Koordinator projekta, Ina Jurinčič

Dostopnost