Skoči na glavno vsebino
Likovno delo meseca

Likovno delo meseca

Učenci šole pri pouku likovno ustvarjajo. Vsak mesec izberemo najlepši likovni izdelek meseca z razredne in predmetne stopnje, ki bo objavljeno na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

 

Koordinator: Maja Prudič, Lara Kobal, Keti Marušič Lisjak

Tekmovanje za naj razred

Tekmovanje za naj razred

RS (razredna stopnja) 1. – 5. r. in PS (predmetna stopnja) 6. – 9. r.

V šolskem letu 2023/24 bomo tekmovanje za naj razred razširili še na razredno stopnjo, ker želimo vse učence šole spodbuditi k timskemu sodelovanju. Vsak mesec bomo najzaslužnejšemu razredu RS in PS podelili pohvalo meseca. Ob koncu leta pa bomo razglasili kar dva naj razreda, in sicer razredne in predmetne stopnje.

Kriteriji, ki se bodo upoštevali pri izboru:

 • urejenost učilnice med in po pouku
 • urejenost garderob
 • opravljene domače naloge
 • spoštljiv odnos do učiteljev in delavcev šole
 • pozdravljanje
 • dobri medsebojni odnosi v razredu – timski duh dela
 • sodelovanje pri pouku
 • pomoč sošolcem
 • lep odnos do okolja
 • spoštovanje pravil hišnega reda
 • red pri malici, reditelji
 • varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev
 • strpen odnos do drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva
 • oddelek nima vzgojnih ukrepov/ opominov

 

Koordinatorki: Ksenija Hrvatin Ratoša, Sara Grzetič

 

Prostovoljček

Prostovoljček

Cilj projekta je spodbuditi prostovoljno delo, medgeneracijsko sodelovanje ter krepiti vezi med mlajšimi in starejšimi učenci. Je projekt vzgoje v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje.

V okviru projekta naj bi se skozi vse leto odvijale različne dejavnosti:

 • Sodelovanje devetošolcev pri sprejemu prvošolcev
 • Izdelava voščilnic za starostnike v naši KS ob novem letu in dnevu žena
 • Izdelava skromnih darilc za starostnike naše KS, nastanjene v domovih upokojencev
 • Obisk domov starejših občanov v koprski občini s krajšim kulturnim programom
 • Organizirano in načrtno delo v oddelkih podaljšanega bivanja učencev tretje triade
 • Skrb za šolske oljke – skrb in odgovornost za šolske oljke, obiranje
 • Pomoč pri različnih zbiralnih akcijah na šoli (oblačila, pripomočki, hrana, papir..)
 • Sodelovanje z Rdečim križem Koper ob organizaciji dnevov dejavnosti (Naučimo se pomagati sebi in drugim) ter strokovnih izobraževanj o prvi pomoči za strokovne delavce, učence in starše naše šole

 

Vodja: Alenka Črnigoj

Dostopnost