Skoči na glavno vsebino

Tekmovanje za naj razred

RS (razredna stopnja) 1. – 5. r. in PS (predmetna stopnja) 6. – 9. r.

V šolskem letu 2023/24 bomo tekmovanje za naj razred razširili še na razredno stopnjo, ker želimo vse učence šole spodbuditi k timskemu sodelovanju. Vsak mesec bomo najzaslužnejšemu razredu RS in PS podelili pohvalo meseca. Ob koncu leta pa bomo razglasili kar dva naj razreda, in sicer razredne in predmetne stopnje.

Kriteriji, ki se bodo upoštevali pri izboru:

 • urejenost učilnice med in po pouku
 • urejenost garderob
 • opravljene domače naloge
 • spoštljiv odnos do učiteljev in delavcev šole
 • pozdravljanje
 • dobri medsebojni odnosi v razredu – timski duh dela
 • sodelovanje pri pouku
 • pomoč sošolcem
 • lep odnos do okolja
 • spoštovanje pravil hišnega reda
 • red pri malici, reditelji
 • varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev
 • strpen odnos do drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva
 • oddelek nima vzgojnih ukrepov/ opominov

 

Koordinatorki: Ksenija Hrvatin Ratoša, Sara Grzetič

 

Dostopnost