Skoči na glavno vsebino

Teden otroka® 2023: Zakaji in zatoji radovednosti

Spoštovani,

bliža se Teden otroka®, ki bo v letošnjem letu potekal od 2. do 8. oktobra in nosi naslov “Zakaji in zatoji radovednosti”.
Radovednost pomeni zanimanje za različne stvari. Vodi nas k odkrivanju sveta okoli nas in raziskovanju znanja. Ko smo radovedni, se “aktiviramo” in začnemo raziskovati tisto, kar nas zanima. Z radovednostjo napredujemo, prihajamo do novega znanja, novih izkušenj in spoznanj. Otroci kažejo radovednost s spraševanjem ter željo po odkrivanju nečesa novega. Otroci so radovedni do vsega, kar počnejo, kar opazujejo. Skozi igrivo raziskovanje zadovoljijo svojo radovednost in jo na ta način razvijajo. Otroci niso zaznamovani s predsodki, domnevami ali zgodovinskim okvirom, ki lahko razblini to, kar opazujejo in spoznavajo. Radovednost pomaga otrokom odkrivati in razumeti svet. Najpogostejše otroško vprašanje je “zakaj …”, temu pa sledi odgovor: “zato …”. In zato tudi takšen naslov letošnje osrednje teme.

V letošnji poslanici dr. Miha Kos, ambasador Tedna otroka 2023, o radovednosti pravi takole: “Brez radovednosti človeštvo ne bi preživelo. Radovednost rodi ustvarjalnost, ta pa naprej inovativnost in podjetništvo. Vendar to ne gre čisto samo od sebe. Potrebno je vlagati energijo, ki se ji reče: “USTVARJANJE VARNEGA OKOLJA ZA DELANJE NAPAK”! Lastne napake so najboljša šola. Na lastnih napakah se učimo. Na lastnih – ne na tujih. Zato je tako pomembno, da napake dopuščamo, jih nagrajujemo in nikakor ne kaznujemo. Dopuščanje napak pomeni spodbujanje radovednosti, ustvarjalnosti in učenja. Kaznovanje napak pomeni ubijanje radovednosti. Einstein je dejal: “Kdor še nikoli ni naredil napake, še nikoli ni ustvaril ničesar novega.”

Z radovednimi pozdravi, ekipa ZPMS

Interesne dejavnosti 2023/24

V šolskem letu 2023/24 bomo na šoli organizirali in izvajali dejavnosti s kulturnega, športnega, družboslovnega, naravoslovnega in drugih področij. Dejavnosti bodo izvajali učitelji in zunanji izvajalci.

Zbirnik informacij z opisom si lahko ogledate na povezavi OPIS INTERESNIH DEJAVNOSTI.

 

Interesne dejavnosti od 1. do 5. razreda  

 Naziv dejavnosti   Razred  Urnik ID   Mentor  
 Berem, pišem, ustvarjam  2.b  torek, 6.ura  Tatjana Cerkvenik 
 Bistre glave  5. r.  petek, predura  Tanja Potokar 
 Bralna pismenost   2. in 3. r.  ponedeljek, predura  Snežana Jeras 
 Bralne urice  3.a  ponedeljek, 6.ura  Ina Jurinčič 
 Bralne urice  3.b  ponedeljek, 6.ura  Alenka Črnigoj 
 Gasilski krožek  1. – 4. r.  torek, 6. ura  Sara Grzetič 
 Kolesarski krožek  5.b  od nov. dalje v strnjeni obliki  Mirjana Pisk 
 Kolesarski krožek  5.a  od nov. dalje .v strnjeni obliki  Alenka Turk 
 Logika in razvedrilna matematika  4. in 5. r.  torek, 6. ura  Mirjam Skok
 Minutke za branje  2.a  četrtek, 6. ura  Mirjana Krajačič 
 Planinski krožek  1. – 5. r.  sobote  Alenka Turk 
 Pravljični krožek  4. r.  četrtek, 6. ura  Sara Grzetič 
Pevski zbor   1.-5. r.  1. in 2.r. – petek, 6. ura
 3.r. – torek, 7. ura
 4.in 5. razred – ponedeljek, 7. ura
Tilen Božič
 Računalniški krožek 5. r.  od nov. dalje v strnjeni obliki  Mirjana Pisk 
 Razvedrilne urice  1.b  četrtek, 6. ura  Maja Bubnič 
 Robotika  4. in 5. r.  četrtek, 13.35 -15.05  Boštjan Debelak 
 Rokomet za dekleta 1. – 4. r.  torek, 14.45-15.30 (1.-2.r)
 sreda  13.55-14.40 (3.-4.r)
 Kristina Petrinja
 Šah  1. – 5. r.  četrtek, 16:45-17:30  Mojca Ivančič 
 Ustvarjamo z glasbo, plesom in igro  3. – 5. r.  petek, 6. ura  Maja Prudič
 Vesela šola  4. – 5. r.  četrtek, predura  Branko Filipič 
 Z igro do znanja – nadarjeni  4. in 5. r.  po dogovoru  Petra Grmovšek 

 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci 

Naziv dejavnosti  Razred  Št. ur letno   Izvajalec  Urnik ID 
 Košarka  1. – 3. r. 30  g. Alvin Testen   pon., 13.55 -14.40 
 Rokomet dečki  1. – 4. r. 30  g. Uroš Rapotec   sre., 14.00 -15.00 
 Futsal  4.do 6. razred 60  Bronx 

 tor., čet., 

 13.55 do 14.40 

 

 

Interesne dejavnosti od 6. do 9. razreda  

 Naziv dejavnosti   Razred  Urnik ID   Mentor  
 Angleška bralna značka  5. – 9. r.  četrtek, 6. ura ali po dogovoru Alenka P. Rihter 
 Biološki krožek  6. r.  sreda, 7. ura Tamara Čelhar 
 Bralna značka  6. r.  po dogovoru  Irena Abram 
 Bralna značka in
 delo z nadarjenimi 
9. r.
7.- 9. r.
 fleksibilno  Boštjan Debelak 
 Čebelarski krožek 7. – 9. r.  občasno – v strnjeni obliki  Branko Filipič 
 Delavnica izdelave naravne
 kozmetike 
6. – 9. r.  fleksibilno – po dogovoru  Izabel Jurman 
 Ekošola  6. – 9. r.  fleksibilno – po dogovoru  Izabel Jurman 
Tamara Čelhar 
 Italijanska bralna značka  6. – 9. r.  po dogovoru  Ksenija H. Ratoša 
 Logika in razvedrilna matematika  6. – 9. r.  četrtek, predura  Mirjam Skok 
Mladinski pevski zbor 6. -9.r   6. do 9. razred – četrtek, 7. in 8. ura Tilen Božič
 Planinski krožek  6. r.  sobote  Alenka Turk 
 Priprava na tekmovanja  6. – 9. r.  po dogovoru  Mirjam Skok 
 Prostovoljček 6. – 9. r.  fleksibilno – po dogovoru  Alenka Črnigoj
 Ustvarjalne delavnice  6. in 7. r.  občasno, v strnjeni obliki (po dogovoru z  učenci in v vednost staršem)  Irena Abram 
 Vesela šola  6. – 9. r.  četrtek,  6.ura  Branko Filipič 
 Z igro do znanja – nadarjeni  6. – 9. r.  občasno  Petra Grmovšek 

 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci 

Naziv dejavnosti  Razred  Št. ur letno   Izvajalec  Urnik ID 
 Futsal  4. do 6. razred 60 Bronx   tor., čet., 
 13.55 do 14.40 

 

 

Cenik šolskih storitev OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

I. ŠOLSKA PREHRANA cena/obrok  
   
zajtrk 0,63 €  
malica 1,10 €  
popoldanska malica 0,63 €  
malica – zaposleni 1,44 €  
sadna malica 0,58 €  
kosilo – malo (učenci 1. – 5. razreda) 3,24 €  
kosilo – veliko (učenci 6. – 9. razreda) 3,42 €  
kosilo – zaposleni (v šoli) 4,14 €  
kosilo – zunanji (porcija) 5,00 €  
       
II. UPORABA PROSTOROV cena/uro (brez DDV)  
   
športna dvorana – otroci in mladinci 13,00 €  
športna dvorana – odrasli 20,00 €  
uporaba AV opreme v športni dvorani 7,00 €  
večnamenski prostor v vrtcu – otroci in mladinci 10,00 €  
večnamenski prostor v vrtcu – odrasli 15,00 €  
   
računalniška učilnica (do 20 računalnikov) 25,00 €  
šolska učilnica (z opremo) do 30 sedišč 10,00 €  
prireditveni prostor v knjižnici (do 50 sedišč) 12,50 €  
prireditveni prostor v knjižnici (do 50 sedišč) z AV opremo 20,28 €  
jedilnica z AV opremo (do 150 sedišč) 34,28 €  
jedilnica brez AV opreme (do 150 sedišč) 24,00 €  
preureditev jedilnice (postavitev miz in stolov po meri uporabnika) 14,28 €  
prireditveno stopnišče (do 300 sedišč) z AV opremo 44,28 €  
prireditveno stopnišče (do 300 sedišč) brez AV opreme 34,00 €  
   
prenosno ozvočenje (dva prenosna mikrofona) 95,00 €  
upravljanje z ozvočenjem na uro 14,28 €  
   
zunanje atrijske površine 9,00 €  
balinarska steza 9,00 €  
     
III. DRUGO cena*  
   
ključek garderobne omarice / kartice za prevzem kosila (odškodnina ob izgubi) 4,50 €  
taksa za izdajo izgubljenih dokumentov 4,80 €  
1. opomin 1,00 €  
2. opomin 2,00 €  
opomin pred tožbo 4,00 €  
       
Cena šolske prehrane in takse so v skladu z Zakonom o DDV oproščene DDV.  
       
Cenik velja od 1. 9. 2023.    

 

 

Ponudba počitniških aktivnosti 2022/23

 

 

Poletno pošitniško varstvo - plakat

Učna gradiva za posamezne razrede 2023/24

Seznam učnih gradiv za posamezni razred vsebuje seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih pripomočkov, ki jih bo učenec potreboval za naslednje šolsko leto.

1. razred    4. razred 7. razred
     
2. razred    5. razred 8. razred
     
3. razred    6. razred 9. razred

                                               

NAROČILO DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN

 

Delovne zvezke in potrebščine lahko naročite oz. kupite kjer koli po lastni želji. Spodaj so povezave do različnih založb/knjigarn  (ki so nam posredovale povezave), kjer lahko naročite učila za drugo šolsko leto, lahko pa seveda naročite/kupite tudi drugje.

S seboj imejte seznam delovnih zvezkov s spletne strani naše šole, da ne bi prihajalo do pomot pri nakupu.

Libris

Kopija nova

Mladinska knjiga

Office and more

                                                                      

 

 

Snežana Jeras, knjižničarka

             

                                            

 

INFORMACIJE O ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Šola je zavezanec za obravnavo prijav v t.i. notranjem postopku.  

Pomembne povezave:

 

Kaj je prijava kršitev?

Ali menite, da je v šoli prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku:

  • Branku Filipiču

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma se preprečile prihodnje kršitve. Pri tem je dolžan varovati vašo identiteto. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

Kršitve lahko prijavite pisno ali ustno prek:

  • e-pošte (filipi1@guest.arnes.si),
  • pošte OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, Spodnje Škofije 40D, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo po ZZPri«) ali
  • osebno po predhodnem dogovoru z zaupnikom.

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

 

Kakšno zaščito lahko pričakujete?

Prijavo kršitev znotraj delovnega okolja pogosto spremlja občutek nelagodja in strahu pred povračilnimi ukrepi. Šola je zavezana k odpravljanju nepravilnosti in vodstvo ne namerava in tudi ne sme izvajati povračilnih ukrepov zoper prijavitelje, ki v dobri veri prijavijo nepravilnosti.

Vašo prijavo bo neposredno prejel zaupnik. Podatki o prijavitelju bodo znani le zaupniku, ki jih ne bo razkril nikomur (poskus ugotavljanja identitete prijavitelja in razkritje podatkov o prijavitelju predstavljata prekršek, za katerega ZZPri predpisuje globo). Vsebina prijave bo po potrebi razkrita posameznikom, ki bodo sodelovali pri odpravljanju prijavljenih nepravilnosti.

V primeru, ko bi kdorkoli ugotavljal identiteto prijavitelja, je takšno ravnanje kršitev, ki jo lahko prijavite Komisiji za preprečevanje korupcije. Zaupnik vam bo tudi svetoval, na katero zunanjo institucijo se lahko obrnete, če prijave ne bo mogoče ustrezno obravnavati znotraj šole.

Zaupnik vam bo po potrebi izdal tudi potrdilo o vloženi prijave, v kolikor ga boste potrebovali v drugih uradnih postopkih.

 

 

Kdaj ste upravičeni do zaščite?

Do zaščitnih in podpornih ukrepov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev so upravičeni prijavitelji, ki so fizične osebe in so podali prijavo o kršitvi znotraj svojega delovnega okolja, zaradi česar se proti njim izvajajo ali se lahko izvajajo povračilni ukrepi.

Zaščita se zagotavlja prijaviteljem, ki so prijavo podali v dobri veri (ob podaji prijave so verjeli, da so informacije resnične). Prijavitelji, ki vedoma podajo lažno prijavo, niso upravičeni do zaščite; takšna prijava lahko pomeni tudi storitev prekrška.

Zaščita prijaviteljev velja za prijavljene kršitve, ki še trajajo oziroma so se zgodile ali prenehale pred manj kot dvema letoma. Prijavo je torej treba podati čim prej.

 

Kakšen je postopek obravnave prijave?

Ko zaupnik prejme prijavo, izvede predhodni preizkus. To pomeni, da preveri zakonske pogoje za obravnavo prijave.

Predhodni preizkus zaupnik izvede v sedmih dneh in o tem obvesti prijavitelja. Če zaupnik prijavo sprejme v obravnavo, se postopek nadaljuje, v nasprotnem pa prijavitelja obvesti o tem, da prijave ne bo obravnaval, in pojasni razloge. Po potrebi lahko zaupnik kontaktira prijavitelja za posredovanje dodatnih podatkov, ki mu bodo omogočili celovito obravnavo prijave.

V nadaljevanju obravnave zaupnik oceni, kdo znotraj organizacije lahko pomaga pri preiskavi kršitve in izvedbi ukrepov za odpravo kršitve. Te osebe seznani z vsebino prijave, ne pa tudi s podatki o prijavitelju. Če bo treba za razrešitev prijave druge osebe seznaniti z osebnimi podatki prijavitelja (ker se npr. kršitev nanaša nanj osebno), ga bo zaupnik zaprosil za soglasje za razkritje osebnih podatkov. Če brez soglasja prijavitelja ne bo mogoče nadaljevati s postopkom, le-ta pa se z razkritjem ne strinja, bo postopek ustavljen. Če bo to potrebno, bo pri preiskavi kršitve sodeloval odvetnik ali revizor, ki bo tudi seznanjen z vsebino prijave.

Z vsebino prijave (ne pa tudi s podatki o prijavitelju) bo seznanjena tudi oseba, na katero se prijava nanaša (kršitelj), ki bo lahko v postopku sodelovala in ščitila svoje interese, če je to v konkretnem primeru ustrezno.

V postopku ugotovljene kršitve bodo odpravljene v najkrajšem roku. Zaupnik bo po potrebi o kršitvah obvestil tudi pristojne organe, kadar je prijava kršitev zunanjim organom obvezna, in naznanil kaznivo dejanje oziroma vložil kazensko ovadbo v primeru, ko bi pri ugotovljeni kršitvi šlo za kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. V slednjem primeru bo zaupnik vaše osebne podatke posredoval državnemu tožilstvu le na obrazloženo zahtevo, če bo to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj.

Ob zaključku postopka zaupnik prijavitelja seznani z izidom postopka ter predlaganih in izvedenih ukrepih. Če postopek še ne bo končan po treh mesecih, bo zaupnik prijavitelja obvestil o trenutnem stanju zadeve. Zaupnik bo o izidu postopka obvestil tudi vodstvo (ravnatelja), pri čemer v poročilu ne bo navajal osebnih podatkov prijavitelja.

 

Kaj storiti v primeru povračilnih ukrepov?

Za povračilne ukrepe veljajo tisti ukrepi, s katerimi se poslabša položaj prijavitelja in so posledica vložene prijave. Med njimi so na primer opozorilo pred odpovedjo oz. odpoved delovnega razmerja, disciplinske sankcije, premestitev, nadlegovanje, neenaka obravnava in podobno.

Izvajanje povračilnih ukrepov je prepovedano in lahko predstavlja prekršek. V primeru povračilnih ukrepov je možno vložiti zahtevo za začasno odredbo, s katero sodišče delodajalcu odredi ustavitev povračilnih ukrepov. Če bi bili delovnopravni ukrepi že izvršeni, je možna tudi tožba na delovnem sodišču. V primeru odpovedi delovnega razmerja je prijavitelj upravičen tudi do nadomestila za brezposelnost, in sicer ne glede na razlog odpovedi (tudi če je iz krivdnih razlogov), če s potrdilom Komisije za preprečevanje korupcije izkaže, da je upravičen do zaščite po ZZPri.

 

 

Kdaj lahko zaupnik razkrije identiteto prijavitelja?

Zaupnik lahko identiteto prijavitelja razkrije v treh primerih:

  • če se prijavitelj strinja z razkritjem (zaupnik ga bo prosil za soglasje);
  • če to zahteva državni tožilec, kadar je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj (o razkritju identitete tožilstvu je prijavitelj predhodno obveščen);
  • če to zahteva sodišče, ko je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva (o razkritju identitete sodišču je prijavitelj predhodno obveščen).

Ne glede na navedeno ne sme nihče razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali obrambo države.

 

Izključitev odgovornosti glede razkritja

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z ZZPri, ne krši nobene omejitve ali prepovedi glede razkritja informacij in ne nosi nobene odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujno za razkritje kršitve na podlagi zakona.

Navedeno se ne uporablja glede omejitev razkritja informacij, določenih s predpisi na področju varovanja tajnih podatkov, poklicne skrivnosti odvetnikov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tajnosti sodnih posvetovanj in pravil kazenskega postopka.

Ne glede na določbe zakona, ki ureja poslovno skrivnost, prijava ali javno razkritje informacij, ki vključujejo poslovne skrivnosti, ni protipravno, če ju prijavitelj prijavi ali razkrije v skladu z ZZPri.

 

Organi za zunanjo prijavo:

   1.  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve,
   2.  Agencija za trg vrednostnih papirjev,
   3.  Agencija za varstvo konkurence,
   4.  Agencija za varnost prometa,
   5.  Agencija za zavarovalni nadzor,
   6.  Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
   7.  Banka Slovenije,
   8.  Državna revizijska komisija,
   9.  Finančna uprava,
   10.  Tržni inšpektorat,
   11.  Urad za preprečevanje pranja denarja,
   12.  Informacijski pooblaščenec,
   13.  Inšpekcija za informacijsko varnost,
   14.  Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
   15.  Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
   16.  Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
   17.  Inšpektorat za delo,
   18.  Inšpektorat za javni sektor,
   19.  Inšpektorat za okolje in prostor,
   20.  Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,
   21.  Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
   22. Zdravstveni inšpektorat,
   23.  Slovenski državni holding in
   24.  Komisija za preprečevanje korupcije.

 

Zaupnost:

Vsa poročila se obravnavajo zaupno v skladu z ZZPri, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Varujemo osebne podatke in zagotavljamo ustrezno zaščito tako za prijavitelja kot za osebo, na katero se nanaša prijava.

 

 

Informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne na:

https://www.sola-skofije.si/files/2022/03/SKM_C554e22033013030.pdf

Nastavitve dostopnosti