Skoči na glavno vsebino

Osnovne informacije

4. 6. 2024

Počitniško varstvo bo potekalo v učilnicah 1. razredov od 7.00 do 16.00 ure. Učenci uporabljajo garderobe 1. razredov, s seboj prinesejo copate in nahrbtnik z rezervnimi oblačili.

 

Protokol prihodov, odhodov in poteka dejavnosti:

Starši zjutraj predajo otroka na vhodu šole informatorki, ta ga pospremi do garderobe oz. učilnice, prav tako pri odhodu, informatorka pospremi otroka iz učilnice do staršev, ki čakajo na vhodu šole. V primeru, da je informatorka odsotna, starši sami pospremijo otroka do garderobe oz. učilnice in ga tam, ob odhodu, tudi prevzamejo.

 

7.00 – 8.30 prihod učencev, umirjene dejavnosti, prosta igra in ustvarjanje

8.30 – 9.30 priprava na malico, malica (v jedilnici)

9.30 – 12.00 usmerjena dejavnost, ustvarjanje in igra po kotičkih ter na igrišču

12.00 – 12.30 priprava na kosilo, kosilo (v jedilnici)

12.30 – 14.00 umirjene dejavnosti (branje knjig, poslušanje pravljic…)

14.00 – 14.30 popoldanska malica (v razredu)

14.30 – 16.00 ustvarjanje in igra po kotičkih ter na igrišču, odhodi domov

 

Telefonske številke za javljanje posebnosti:

  • 040 567 774 učiteljice v razredu
  • 040 214 836 informatorke

 

Javljanje odsotnosti:

najkasneje en dan pred predvideno otrokovo odsotnostjo (obiskovanja programa poletnega počitniškega varstva) do 15.00 ure, samo iz utemeljenih razlogov (zdravstveni razlog, izredne okoliščine)

Dostopnost