Skoči na glavno vsebino

Javni poziv za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo – podaljšan rok prijave

20. 6. 2024

Javni poziv je podaljšan do 30. 6. 2024. Pogoji in ostale informacije ostajajo nespremenjene.


Spoštovani,

obveščamo vas o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke, kjer vabimo šole, da delijo informacije s starši in skrbniki. Upravičenci lahko vlogo oddajo do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar
najdlje do 22. 6. 2024).
Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve (2) leti, obdobje pa se lahko na predlog upravičenca podaljša. V primeru, da je po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost prenosnega računalnika enaka nič (0), sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu
računalniško opremo v trajno last.

Več o pogojih za prijavo in oddaji vloge si preberite v priloženem dokumentu.

Priloga (pdf dokument): 16699_Računalniki-Javni_poziv

 

 

Dostopnost