Skoči na glavno vsebino

Prijava v podaljšano bivanje in jutranje varstvo za učenke in učence od 2. do 5. razreda v šolskem letu 2024/2025

27. 3. 2024

 

Spoštovani starši, skrbniki,

 

v šolskem letu 2024/2025 bomo za učence od 2. do 5. razreda Osnovne Oskarja Kovačiča Škofije organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za namen organizacije oddelkov podaljšanega bivanja in jutranjega varstva vas prosimo, da prijavo uredite tudi v primeru, če v šolskem letu 2024/25 predvidevate le občasna vključevanja otroka v razširjen program.

  

Jutranje varstvo bomo za učence od 2. do 5. razreda v šolskem letu 2024/25 organizirali od 6.30 do 8.10. Učenci lahko v jutranje varstvo prihajajo do 8.00. Učenci preživijo čas do pouka ob različnih individualnih igrah, branju in ostalih usmerjenih in umirjenih dejavnostih. Jutranje varstvo je za učence od 1. do 5. razreda brezplačno.

 

Podaljšano bivanje bomo organizirali v popoldanskem času, po končanem pouku do 16.00. Od 16.00 do 16.30 bo organizirano dežurstvo za učence. Glavni namen podaljšanega bivanja je, da učenec v sprostitvenih dejavnostih ob dobrem počutju preživi čas v družbi vrstnikov do prihoda staršev. V okviru podaljšanega bivanja učenci opravljajo domačo nalogo, sprostitvene dejavnosti v učilnici in na prostem, ustvarjajo in se na podlagi predhodne prijave vključujejo v druge dejavnosti, ki se izvajajo v okviru razširjenega programa šole (dopolnilni in dodatni pouk, neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti). Učenci, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje, bodo imeli možnost malice (v času od kosila do odhoda domov), če boste učenca na obrok prijavili.

 

Oddelke podaljšanega bivanja bomo oblikovali do konca meseca aprila 2024, zato bo poznejši vpis otroka v podaljšano bivanje možen le, če ne bo bistveno vplival na že oblikovane oddelke podaljšanega bivanja – ne bo spreminjal števila oblikovanih in s strani ministrstva odobrenih skupin. Prosimo vas, da uro odhoda vašega otroka iz podaljšanega bivanja vpišete glede na dejanske potrebe.

 

Prijavo na jutranje varstvo in podaljšano bivanje je možno opraviti izključno preko spletišča eAsistent. Navodila za prijavo so v prilogi. Prijave ni možno opraviti preko mobilne aplikacije eAsistent za starše. Potrebno se je prijaviti na portal eAsistent za starše v katerem koli spletnem brskalniku.

CELOTEN DOKUMENT S PRILOGO (pdf dokument)

Prijava na jutranje varstvo in podaljšano bivanje je v portalu eAsistent omogočena od srede, 27. 3. 2024 do petka, 5. 4. 2024.

 

 

V primeru splošnih vprašanj o prijavi v JV in PB se lahko obrnite na pomočnico ravnateljice Alenka Turk na elektronski naslov pomocnica.ravnateljice@sola-skofije.si.

Za tehnično pomoč se lahko obrnete na računalničarko Gordano Božič na elektronski naslov gordana.bozic@sola-skofije.si ali na telefon 040 474 040 med 7.30 in 8.00.

Dostopnost