Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju. Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh:

 • četrtek, 4. 5. 2023, NPZ iz slovenščine,
 • ponedeljek, 8. 5. 2023, NPZ iz matematike,
 • sreda, 10. 5. 2023, NPZ iz angleščine (6. razred) / glasbe (9. razred)

 

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih.

 

Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani http://www.ric.si/.

 

Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov. Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si

 

Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Nekaj nasvetov za starše prve triade

Spoštovani starši!

V času, ko se vsi prilagajamo na drugačno šolsko delo, vam bo morda prišlo prav nekaj nasvetov za uspešno delo doma:

 • Delo za šolo naj bo vsak dan ob podobni uri.
 • Isti prostor (brez motečih dejavnikov : TV, glasba, glasno govorjenje, igra drugih članov…).
 • Na mizi le pripomočki za delo (brez igrač, fotografij…).
 • Na levi strani mize naj ima na kupu vse predmete tistega dne, ko nekaj opravi, da na desno stran, da ima pregled nad opravljenim.
 • Ne ponujate mu rešitev, naj snov še enkrat glasno prebere ter vam sproti razlaga, nato mu ponudite podoben primer ter ga skupaj rešite, šele potem se vrne na nalogo, ki je ni razumel.
 • Vsak dan naj bo glasno branje, a naj ne bo omejeno s časom, ker se potem osredotoči le na uro.
 • Med delom so potrebni odmori: razgibavanje, pitje vode, svež zrak.

 

Nekaj možnosti za skupne dejavnosti:

 • Branje bo prijetnejše, če boste brali izmenično, malo vi, malo otrok (lahko imate družinske bralne urice).
 • Igrajte se družabne igre in poskrbite, da ne bo otrok vedno zmagal, saj se mora naučiti tudi na poraze.
 • Skupaj kuhajte (števila, merske enote, branje, razumevanje prebranega …), pospravljajte …
 • Ne pozabite na sprehode v naravi (dokler je možno), poslušajte ptičje petje, opazujte in se pogovarjate o drevesih, rožah …
 • Tekajte, kolesarite …

Svetovalna služba

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Predmeti

V 6. razredu:  materinščina, tuji jezik, matematika.
V 9. razredu: materinščina, matematika; tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Koledar NPZ
1. september 2019 objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta za posamezno OŠ
7. maj 2019 slovenščina
9. maj 2019 matematika
13. maj 2019 6. r. – angleščina, 9. r. – domovinska in državljanska kultura ter etika (DKE)
3. junij 2019 seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
6. junij 2019 seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

 

Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2023/2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je 1. septembra objavilo sklep, s katerim je določilo, iz katerega tretjega predmeta bo na posamezni osnovni šoli konec šolskega leta potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. razredov. Za našo šolo je izbran tuji...

več...

OBVESTILO – NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju. Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh: četrtek, 4. 5. 2023, NPZ iz slovenščine, ponedeljek, 8. 5. 2023, NPZ iz matematike,...

več...

Kako se učiti?

canstock6432389“Nekaterih reči ne moreš narediti, dokler se jih ne naučiš,
drugih se ne naučiš, dokler jih ne narediš.”
Armenski pregovor

 

Učenje je sposobnost, ki nam omogoča, da z izbranimi strategijami in tehnikami učenja dosegamo načrtovane rezultate. Dobre rezultate učenja lahko pričakujemo le, če imamo do učenja pozitiven odnos, če si zastavimo realen/dosegljiv učni cilj, če upoštevamo nasvete učitelja glede učne snovi.

1
Kako načrtovati učinkovit urnik in primerne okoliščine za učenje?

Priprava:

 • prostor2uredi si svoje mesto za učenje tako, da te nič ne moti,
 • imej primerno osvetlitev in na mizi oz. pri sebi vse, kar potrebuješ za učenje,
 • prezrači sobo pred učenjem,
 • urnik si postavi tako, da boš imel dovolj časa za zdravo prehrano in interesne dejavnosti,
 • nalogam postavi prioritete.

ura5Učenje naj traja neprekinjeno največ 45-50 minut, nato pa si vzemi odmor, ki naj traja 5-10 minut – takšno učenje je optimalno, saj so znanstveniki ugotovili, da se spominjanje delno naučene snovi po odmoru izboljša (po eni izmed teorij naj bi se med počitkom krepila spominska sled)!

Upoštevaj dejstvo, da si najbolje zapomnimo snov na začetku in na koncu.

Koraki za začetek učenja:

imagesZa pravilen začetek učenja sledite naslednjim korakom:

 • Preleti snov – za to, da si ustvariš okvirno sliko o tem, kakšna je snov, ki se je moraš naučiti: najprej preglej zapiske in učbenike in preberi naslove, podnaslove, poglej tudi slike in grafe.
 • Zabeleži si vse podatke, ki jih o dani snovi že poznaš (uporabi miselni vzorec).
 • Snov razdeli na več manjših delov in se uči po delih.
 • Že vnaprej si določi, kaj bi rad zvedel iz knjige ali zapiskov – torej postavi si vprašanja, na katera boš odgovarjal med učenjem.
 • Učenje prilagodi svojemu učnemu stilu.
Učni stili in učenje

Vsak od nas ima nek svoj način učenja, ki mu najbolj odgovarja – imenujemo ga učni stil. Glede na vrsto inteligence, ki je pri posamezniku najbolj izražena, ločimo več učnih stilov.
Dr. Howard Gardner je dokazal, da se sposobnost učenja zelo poveča, če znamo uporabljati vse vrste inteligenc. Vsaka vrsta inteligence predstavlja drugačen način preučevanja vsebine in razvija drugačno sposobnost.

7inteligencPoznamo 7 različnih vrst inteligenc:

 • Logično-matematična: sposobnost logičnega mišljenja, reševanja matematičnih problemov.
 • Jezikovna: sposobnost dobrega pisanja ali ustnega izražanja.
 • Glasbena: nadarjenost za glasbo, sposobnost ustvarjanja glasbe, smisel za ritem.
 • Gibalna: sposobnost, ki se nanaša na uporabo celega telesa ali različnih delov telesa v reševanju problemov, uporabljajo jo v vseh umetnostih in obrteh .
 • Prostorska: sposobnost, da si predstavljamo, zamišljamo, vidimo z notranjim očesom.
 • Osebna: poznavanje notranjih vidikov osebnosti – ocenjevanje lastnega čustvenega življenja, sposobnost objektivne samoanalize.
 • Medosebna: nadarjenost za družabnost, sposobnost dobre komunikacije in navezovanja stikov.

Spoznaj svoje učne inteligence  |   Ugotovi svoj učni stil!

Ali si vedel/-a?
 • ali vesje mit »uči se novih stvari pred spanjem« le mit, kajti dejstvo je, da je jutranje učenje učinkovitejše od nočnega, čeprav se nekateri ne morejo učiti (pre)zgodaj, kajti možgani so najbolj »primerni« za učenje v začetku dneva.
 • hrana in spanje povečata zmožnost učenja, dvigneta nivo počutja, povečata energijo in hkrati tudi izboljšata razpoloženje, saj pri učenju tudi kuriš kalorije ter energijo in je še toliko pomembneje, da poskrbiš zase, da si telesno pripravljen na akcijo.
 • so odmori zelo pomembni za učinkovitejše in tudi hitrejše učenje, zato si le privoščite kratek sprehod med učenjem. Sprostitev sproži novi zagon in ta nova energija vodi do boljšega počutja, ta pa vodi do boljšega učenja.
 • če informacije, ki si jo slišal pri pouku ne ponoviš v naslednji 72 urah jo možgani preprosto izbrišejo iz spomina.
 • 90 % tega kar sam narediš ti ostane v spominu, zato delaj domače naloge.

Učenci, ki bi želeli pomoč pri učenju, pisanju naloge ali dodatno razlago se lahko udeležite ure samostojnega učenja, ki jo vodi učitelj Miran Bavčar. Namenjena je tudi razvijanju ustreznih učnih navad. Poteka enkrat tedensko.

Pri učenju ti želimo veliko uspeha!

Nastavitve dostopnosti