Skoči na glavno vsebino

Šola za starše

Spoštovani! 

V tem šolskem letu bomo pripravili 4 različne programe šole za starše.

Več informacij najdete TUKAJ (pdf dokument).

Prvo predstavitveno srečanje za starše nemirnih otrok, bo že v četrtek 14.9.2023, pri nas v Svetovalnem centru Istre na Vergerijevi 3 Koper.

VABILO (pdf dokument)

 

Starši svojo prisotnost sporočite na spodnji mail ali preko sms na 051 247 183.

 

 

Gabrijela Kukovec Pribac
Socialna delavka

e-pošta:

Spletna stran: svetovalnicenter.si

Obvestilo za starše

Spoštovani starši, skrbniki

 

Ob zaključku prvega tedna pouka šolskega leta 2023/24 se vam zahvaljujemo za upoštevanje prometne signalizacije med šolo in vrtcem ter s tem vašo skrb za varnost otrok. Prihodnji teden na cestiščih ne bo več prostovoljcev Društva upokojencev, zato vas prosimo, da ste ob dovozu otrok pozorni na pešce, predvsem pa, da vaših vozil ne ustavljate na delu parkirišča, ki je namenjeno obračanju vozil. Krajevna skupnost je poskrbela za ureditev zelenic ob spomeniku, zato vas prosimo, da otroke pripeljete do novega postajališča ob spomeniku, od koder lahko otroci do šole varno pridejo peš. Želimo si zmanjšati št. dovozov otrok neposredno pred vhod v šolo.

Prometni režim pred šolo 1 Prometni režim pred šolo 2

 

 

 

 

 

S 1. 9. 2023 je stopil v veljavo nov hišni red, ki je objavljen na spletni strani šole. Slednjega bodo razredniki predstavili na roditeljskem sestanku, do takrat pa zapisujemo nekaj sprememb, ki se nanašajo na protokol vstopanja v šolo:

 • jutranje varstvo je za učence od 1. do 5. razreda organizirano od 6.00. Učenci od 2. do 5. razreda se lahko v oddelek jutranjega varstva vključijo do 7.45,
 • učenci, ki se v šolo pripeljejo s šolskim avtobusom, se morajo vključiti v jutranje varstvo vozačev, ki poteka v učilnici U8.
 • šolska vrata so za učence od 2. do 9. razreda odprta od 7.20 do 7.30 in od 8.05 do 8.20.
 • za učence 1. razreda je vstop v šolo možen med 6.00 in 8.15.

 

S spoštljivimi pozdravi,

                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                  Eneja Baloh
                                                                                                                                  ravnateljica
                                                                                                                  OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

OBVESTILO O SPREMEMBAH NA PODROČJU ŠOLSKE PREHRANE

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je na področju šolske prehrane stopila v veljavnost novost, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe. Navedene informacije so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 76//23, kjer je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Nov zakon prav tako določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

V novem šolskem letu 2023/24, bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.
Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic.

S spoštovanjem,
Nika Renko, vodja šolske prehrane in ZHR

POMEMBNO OBVESTILO – PREVOZI 1. ŠOLSKI DAN

V petek, 1. 9. 2023, pričnemo s šolskimi prevozi v vse smeri in sicer z 2. dovozom. Tako bodo vsi vozači pravočasno prispeli na prvo šolsko uro. Razpored voženj, si lahko ogledate TUKAJ

Po zaključenem pouku pričnejo vožnje v vse smeri po urniku.

Prvi šolski dan za prvošolce

DRAGI PRVOŠOLCI IN SPOŠTOVANI STARŠI!

 

 

 

OTROCI, KMALU BO NAPOČIL ČAS, KO BOSTE PRESTOPILI PRAG OSNOVNE ŠOLE IN POSTALI UČENCI/UČENKE.
PRVI ŠOLSKI DAN JE IZJEMEN TRENUTEK V OTROKOVEM ŽIVLJENJU. VZEMITE SI ČAS IN NAJ BO TA DAN NEKAJ POSEBNEGA ZA CELO DRUŽINO.

VABIMO VAS, DA PRIDETE V PETEK,
1. SEPTEMBRA 2023, OB 10.30, V VEČNAMENSKI PROSTOR ŠOLE (brez šolskih potrebščin).

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI.

UČITELJICE 1. RAZREDA

Obvestilo o začetku pouka v šolskem letu 2023/2024 na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije

Spoštovani starši, skrbniki,

približuje se 1. šolski dan v šolskem letu 2023/2024, zato smo za vas pripravili nekaj osnovnih informacij o organizaciji pouka. Vse otroke od 2. do 9. razreda z veseljem pričakujemo med nami, pri pouku v petek, 1. 9. 2023, ob 8.20.

Protokol vstopa v šolo:

 • prvi šolski dan jutranje varstvo ne bo organizirano.
 • šolska vrata se bodo za vse učence odprla ob 8.00. Učenci gredo v svoje matične učilnice
  po razporedu (priloga 1), kjer jih bodo pričakali razredniki. Za usmerjanje učencev do matičnih
  učilnic bodo poskrbeli informatorji in dežurni učitelji. Učenci v šolo vstopijo obuti, s seboj pa
  naj imajo šolske copate, saj jim bodo razredniki dodelili garderobne omarice oz. obešalnike
  (učenci 2. razreda).
 • učenci pridejo v šolo peš ali s šolskim prevozom.
 • otroke lahko do šole pripeljete tudi starši/skrbniki.

 

Za namen zagotavljanja varnosti učencev na poti v šolo bodo v septembru na šolskih poteh prisotni policisti, redarji in prostovoljci Društva upokojencev. Zato, da bomo k varnosti prispevali vsi, vas, v kolikor se boste odločili za lasten dovoz otrok do šole prosimo, da vaša vozila parkirate na parkirišču pri pokopališču in otroka do šole pospremite peš. Dovoz otrok je možen tudi na novem postajališču nad krožiščem, od koder učenci po pločniku varno prispejo do glavnega vhoda v šolo. Pred šolo lahko vaša vozila ustavite le na za to označenih mestih in tako omogočite pretok (obračanje) vozil in predvsem varnost otrok, ki v šolo prihajajo peš.

Potek 1. šolskega dne
Prvi šolski dan bo za vse učence od 2. do 9. razreda potekal 5 šolskih ur od 8.20 do 12.45.

 • Učenci od 2. do 5 razreda bodo imeli dan dejavnosti s svojimi razredničarkami od 8.20 do 12.45. Za tem se učenci (na podlagi prijav, ki ste jih oddali maja) vključijo v oddelke podaljšanega bivanja, ki bo organizirano do 16.30.
         – Učenci s seboj prinesejo šolsko torbo, z vsemi potrebščinami (tudi za pouk likovne umetnosti), copate.
 • Učenci 6. razreda bodo imeli prve tri ure razredno uro, 4. in 5. uro pouk po urniku, ki bo 30. 8. 2023 objavljen na spletni strani šole.
         – Učenci s seboj prinesejo šolsko torbo ter potrebščine za pouk 4. in 5. šolsko uro in copate.
 • Učenci 7., 8. in 9. razreda bodo imeli prvi dve uri razredno uro, 3., 4. in 5. uro pa pouk po urniku, ki bo 30. 8. 2023 objavljen na spletni strani šole. 
        – Učenci s seboj prinesejo šolsko torbo ter potrebščine za pouk 3., 4. in 5. šolsko uro in copate.Ssprejem prvošolcev bo ob 10.30 v osrednjem šolskem prostoru na šolskem stopnišču.

 

Protokol odhoda domov
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje odhajajo domov s šolskim prevozom ali ob prevzemu staršev. Starše/skrbnike prosimo, da v šolske prostore ne vstopate, počakate na informatorko, ki vam bo predala otroka na glavnem vhodu v šolo. Prevzem otrok iz podaljšanega bivanja je možen od 14.00 dalje. V kolikor boste prišli po otroka med 13.00 in 14.00 vas prosimo, da nam pisno sporočite,
kdaj lahko otrok zapusti podaljšano bivanje.

Učenci, ki odhajajo domov s šolskim prevozom se vključijo v varstvo vozačev in brez soglasja staršev ne zapuščajo šolskih površin.

 

Šolska prehrana
Obroke šolske prehrane (malico, kosilo, popoldansko malico) učenke in učenci koristijo glede na prijave, ki ste jih oddali za šolsko leto 2023/24. V kolikor 1. šolski dan ne potrebujete obrokov, jih prosimo, odjavite na (05) 662 65 70 ali , 1. 9. 2023, do 8. ure. 

Šolski prevozi
V torek 29. 8. vam bodo razredniki (po ustaljeni komunikaciji znotraj eA) poslali revidiran razpored šolskih prevozov, ki smo ga pripravili v skladu z rezultati anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli junija ter prijavnico. Razpored prevozov bo objavljen tudi na spletni strani šole.

Za namen ustrezne organizacije šolskih prevozov, vas prosimo, da učenci v petek, 1. 9. 2023, prinesejo izpolnjeno prijavnico na šolske prevoze, ki jo uskladite z urnikom vašega otroka. Natisnjen izvod prijavnice lahko prevzamete v tajništvu šole v sredo, 30. 8. in četrtek, 31. 8. med 8.00 in 10.30 ter med 13.00 in 14.30.

S podrobnejšimi informacijami vas bodo seznanili razredniki na roditeljskih sestankih.

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta.

 

CELOTNO URADNO OBVESTILO (pdf dokument)

Nastavitve dostopnosti