Skoči na glavno vsebino

KOLESARSKI POLIGON

V torek, 19.09.2023, smo na zunanjem košarkarskem šolskem igrišču v sklopu izbirnih predmetov Šport za sprostitev ter Šport za zdravje organizirali kolesarski poligon. Učenci 7., 8. in 9. razredov so se pomerili v spretnostnem poligonu.

dav

EKSPLOZIJA BESED ZA ČAROBNI KNJIŽNI SVET

V petek, 15. 9. 2023, so učenci 4. in 5. razreda obiskali prireditev Eksplozija besed za čarobni knjižni svet, ki so jo organizirale Mestna občina Koper, knjigarna Libris in Osrednja knjižnica S. Vilharja Koper. Namen je bil spodbuditi učence k branju, saj v tem obdobju veliko otrok začne opuščati branje.

Naši četrtošolci in petošolci so v Areni Bonifika skupaj z vrstniki iz vseh osnovnih šol občine Koper uživali v programu. Poslušali so pisatelja Primoža Suhodolčana in se z njim nasmejali ter prepevali skupaj s skupino Baby Boom pesmice o mačku Muriju in mnoge druge.

PRVI ŠPORTNI DAN

V petek, 8. 9. 2023, so se učenci prve triade udeležili Mini olimpijade na atletskem stadionu Bonifika. Skupaj z ostalimi učenci drugih obalnih šol so se preizkusili v številnih športnih panogah.

Prav tako so tudi učenci predmetne stopnje izvedli prvi športni dan v tem šolskem letu. Učenci 6. razredov so se odpravili na pohod v dolino reke Glinščice, 7. razreda sta šla na pohod iz Prešnice na Slavnik in končala pot v Podgorju. Učenci 8. razredov so se odpravili na Slavnik iz Podgorja in se spustili nazaj v Podgorje. Naši najstarejši učenci, učenci 9. razredov, pa so se odpravili na Vremščico.

Bil je krasen, nepozaben dan s sončkom obsijan.

OBVESTILO O SPREMEMBAH NA PODROČJU ŠOLSKE PREHRANE

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je na področju šolske prehrane stopila v veljavnost novost, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe. Navedene informacije so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 76//23, kjer je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Nov zakon prav tako določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

V novem šolskem letu 2023/24, bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.
Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic.

S spoštovanjem,
Nika Renko, vodja šolske prehrane in ZHR

OBVESTILO O DNEVU SOLIDARNOSTI – 14. 8. 2023

PODELITEV PRIZNANJ NAJUSPEŠNEJŠIM UČENCEM MESTNE OBČINE KOPER

19. 6. 2023 so učenci deveta razreda, ki so vseh devet let imeli odličen učni uspeh, prejeli priznanje MOK. Priznanje je učencem izročil župan Aleš Bržan.

Na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije so bili prejemniki priznanj učenci 9. a in 9. b oddelka:

  • Anže Ajdnik
  • Tomaž Burić
  • Julijana Gustinčič
  • Žan Loredan
  • Peter Pohlen
  • Doroteja Matič
  • Sara Jurinčič

Nagrajencem čestitamo!

Literarno-likovno glasilo Brstiči

Vabljeni k ogledu in prebiranju literarno-likovnega glasila Brstiči.

Nastavitve dostopnosti