Skoči na glavno vsebino

 

Svetovalne delavke za šolo so:

  • Katarina Zidarič, mag. prof. inkl. ped.
  • Petra Grmovšek, mag. prof. inkl. ped.
  • Karmen Mekota, dipl. soc. ped.

V šolskem letu 2022/2023 imamo skupno predvidenih 120% svetovalne službe za šolo.

 

PETRA GRMOVŠEK – 65%

  • UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI – BREZ ODLOČBE
    Od takrat, ko se ugotovijo težave do postopka pridobitve odločbe. Sodelovanje z učitelji
    glede otrok, ki imajo učne težave, svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami
    (5. stopenjski model pomoči), organizacija učne pomoči ipd.
  • NADARJENI UČENCI
    Vodenje celotnega postopka glede evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev ter
    sodelovanje pri pripravi izvedbi individualiziranega programa za vsakega nadarjenega učenca
    (skupaj z razrednikom in mentorji).
  • POKLICNA ORIENTACIJA
    Poklicno informiranje, svetovanje in delo z učenci, vpis v srednje šole.
  • VPIS UČENCEV V ŠOLO MED ŠOLSKIM LETOM

 

 

KATARINA ZIDARIČ – 50%

  • UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI – Z ODLOČBO
    Od takrat, ko se začnejo postopki glede usmerjanja za posameznega otroka
    (sestava tima, vodenje sestankov, pogovori s starši, svetovanje učiteljem, pisanje zapisnikov,
    sestava individualiziranega programa skupaj z ostalimi člani strokovne skupine, vzgojna
    problematika učencev s posebnimi potrebami,…) in SOCIALNA PROBLEMATIKA UČENCEV S
    POSEBNIMI POTREBAMI
  • NPZ
    Računalniška prijava učencev 6. in 9. razreda, ki bodo sodelovali pri NPZ. Priprava seznamov
    za učence po skupinah v mesecu maju. Izvedbeni načrt dela, organizacija preverjanja,
    izdelava urnikov ob preverjanju, obveščanje učencev in staršev ipd. Prijava učencev s
    posebnimi potrebami na NPZ ter prilagoditve.
  • VZGOJNA PROBLEMATIKA UČENCEV 1.-9. r
    Posredovanje, ki je predvideno s pravili šolskega reda. Pomoč razredniku pri oblikovanju
    individualiziranega programa za učenca, ki je pridobil vzgojni opomin po šolski zakonodaji ter
    pogovor s starši v zvezi s kršitvami (skupaj z razrednikom).
  • VPIS V PRVI RAZRED

 

KARMEN MEKOTA – 5%
• SOCIALNA PROBLEMATIKA (sodelovanje s CSD, Krizni center, socialno-ekonomske stiske,…).

Nastavitve dostopnosti