Skoči na glavno vsebino

Ravnateljica: Eneja Baloh
Pomočnica ravnateljice: Alenka Turk

Svetovalne delavke: Katarina Zidarič, Petra Grmovšek, Karmen Mekota
Specialna pedagoginja: Suzana Germek
Socialna pedagoginja: Simona Peršič

Šolska knjižničarka: Snežana Jeras
Računalnikar:
Gordana Božič
Tajnik VIZ: Sanela Grošić
Administrator: Nevenka Brejc
Vodja šolske prehrane ter ZHR za vrtec: Nika Renko

 

UČITELJI (po abecednem redu) 2022/23

KRATICE:

IP (izbirni predmet), NIP (neobvezni izbirni predmet), DOP (dopolnilni pouk), DDP (dopolnilni, dodatni pouk),
ID (interesna dejavnost), PB (podaljšano bivanje), JV (jutranje varstvo)

PRIIMEK IN IME Delo, ki ga opravlja Razrednik    Drugo
Abram Irena SLO, GOS, LUM, IP, ID 6. A delo z nadarjenimi
Babič Matej ŠPO, IP    
Baričevič Bernarda razredni pouk 4. A  
Baričič Valentina NIP, podaljšano bivanje    
Božič Bojana SLJ, podaljšano bivanje    
Božič Gordana IP, NIP, podaljšano bivanje   računalnikar
Božič Tilen GUM, OPZ, podaljšano bivanje    
Bubnič Maja razredni pouk 1. B  
Cerkvenik Tatjana razredni pouk 2. A  
Čelhar Tamara BIO,  ID    delo z nadarjenimi
Černigoj Nika LUM, TIT, IP, NIP    
Črnigoj Alenka razredni pouk 3. A  
Debelak Boštjan SLO, DKE, ZGO, IP, ID 8. A  
Filipič Branko GEO, ZGO, IP 6. B  
Grbec Sandra ŠPO, IP, podaljšano bivanje    
Grlica Vesna TJA 4., 5. 7. r., DKE, podaljšano bivanje 7. A  
Grzetič Sara ITD 1. – 4. r., podaljšano bivanje  4. B  
Hrvatin Ratoša Ksenija ITD    5. – 9. r., IP 9. B  
Ivančič Mojca podaljšano bivanje    
Jurinčič Ina SLJ, SPO, TJA  1. – 3.r 3. B  
Jurman Izabel KEM, NAR, IP, podaljšano bivanje    
Krajačič Mirjana razredni pouk 2. B  
Marušič Keti 2. strokovna delavka v 1.  razredu, PB    
Peršič-Rihter Alenka TJA 6, 8. in 9.r.  9. A  
Pevc Katja 2. strokovna delavka v 1.  razredu, PB    
Pisk Mirjana razredni pouk, ID, kolesarski krožek 5. A  
Potokar Tanja razredni pouk, ID, podaljšano bivanje 5. B  
Prudič Maja razredni pouk, ID, podaljšano bivanje 1. A  
Radolovič Nina razredni pouk, podaljšano bivanje    
Skok Mirjam MAT, FIZ 8. B  
Trošt Maja MAT, FIZ, IP 7. B  
Turk Ličen Alenka MAT, GUM, LUM, kolesarski krožek    
Vidovič Pija razredni pouk, podaljšano bivanje    

 

Nastavitve dostopnosti