Skoči na glavno vsebino

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE OD 1. 2. 2017 DALJE

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je sprejet nov Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Od 1. 2. 2017 dalje bodo do brezplačnega kosila upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Šola lahko podatke o upravičenosti učencev do brezplačnega kosila pridobi le, če je učenec prijavljen na kosilo.

Iz odločbe o otroškem dodatku je možno razbrati, ali je vaš otrok upravičen do subvencije.

Obenem opozarjamo vse starše, da spremljate veljavnost vaše odločbe o otroškem dodatku in pravočasno oddajate nove vloge na Centru za socialno delo.

 

Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga

Obvestilo za učence 8. in 9. razreda

V torek, 31.1.2017, si bomo v Izoli ogledali gledališko predstavo v angleškem jeziku z naslovom Dracula and the Ecowarrior v izvedbi American Drama Group Europe.

Do malice pouk poteka po urniku. Odhod iz šole bo po malici, prihod je predviden ob 13.30. Vsak učenec mora imeti s seboj 8 € za vstopnico. Denar bomo pobrali v šoli pred odhodom.

Učiteljici angleškega jezika

Obvestilo

Danes, 18. 1. 2017, zaradi bolezni nastopajočih učencev odpade glasbeno-gledališka igra Zrcalce.

Mentorica: Maja Prudič

Obvestilo

Zaradi povečanega števila viroz in gripe vas naprošamo, da otroci, ki se slabo počutijo, ostanejo doma.

Hvala za razumevanje!

Govorilne ure

V torek, 17. 1. 2017, bodo govorilne ure od 1. do 9. razreda po ustaljenem urniku. Posamezni razredi bodo dobili tudi obvestila o roditeljskih sestankih.

Obvestilo za starše 9. razreda

Spoštovani starši!

V torek, 17.1. 2017, Vas vabim na roditeljski sestanek na temo kariernega usmerjanja.

Dnevni red:
1. Vpis v srednje šole – informacije.
2.  Razgovor glede karierne orientacije, vpisa.

Dobimo se ob 18. 00 v učilnici G, predviden zaključek ob 18. 35.

Karmen Mekota, svetovalna delavka

Obvestilo za učence neobveznega izbirnega predmeta – šport

V petek, 6. 1. 2017 bodo učenci NIP ŠPORT 4.- 6. r. odšli na Roglo kjer bodo ostali do nedelje, 8. 1. 2017. Bivali bodo na Gorenju, v domu CŠOD. Med različnimi športnimi aktivnostmi, ki bodo na programu, bo tek na smučeh zagotovo najbolj zabaven :).

Več informacij v obvestilu.

 

Nastavitve dostopnosti