Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za šol. leto 2022/23 za učence bodočih 7., 8. in 9. razredov

Spoštovani starši in učenci!

 

Obvezni izbirni predmeti so namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda. Vsak učenec mora izbrati 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če starši s tem soglašate. Vsak izbirni predmet se izvaja 1 uro tedensko, razen nemščine, ki traja 2 uri tedensko. Skupine za izbirne predmete se oblikujejo glede na normative in možnosti šole. Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in so vpisani v spričevalo, zato jih mora učenec obiskovati celo šolsko leto redno kot ostale ure pouka.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki bo obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je oproščen v celoti, ali pa le pri eni uri tedensko. Starši  izpolnite PISNO VLOGOv kateri  navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Vlogo ter potrdilo o vpisu v glasbeno šolo morate prinesti v šolo do konca junija 2022.

Poleg obveznih izbirnih predmetov lahko učenec izbere tudi nemščino kot neobvezni izbirni predmet (2 uri). Oznaka neobvezni izbirni predmet pomeni, da ga izbere le, če želi, vendar mora poleg tega izbrati še dve uri obveznih izbirnih predmetov. Skupaj bi torej učenec imel 4 ure izbirnih predmetov.

Obstajajo t. i. enoletni predmeti in triletni predmeti. Oznaka enoletni predmet pomeni, da ga učenec lahko obiskuje le enkrat v času šolanja. Oznaka triletni predmet pomeni, da se vsebine nadgrajujejo. Učenec lahko predmet obiskuje eno, dve ali tri leta. Smiselno je (ne pa obvezno), da jih učenec obiskuje več let.

 Pri izbiri predmetov bodite pozorni, če se kateri od predmetov izvaja popoldan oz. med vikendom. V tem primeru boste morali prilagoditi druge izven šolske dejavnosti otroka.

 

Na seznamu so opisi predmetov, ki jih bomo  PONUDILI (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu. Skupine bomo oblikovali po normativih in možnostih šole. Natančno si preberite opise predmetov. Ne odločajte se le na podlagi naslova.

 

Izbirni postopek za obvezne in neobvezne izbirne predmete za učence, ki v letošnjem letu obiskujejo 6., 7. in 8. razred,  bo v tem šolskem letu potekal preko spletne aplikacije eAsistent za starše.  Aplikacija bo odprta od 3. do 8. junija 2022. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden izmed staršev osnovni brezplačen paket eAsistent. V primeru, da za vas spletno razvrščanje predmetov ni izvedljivo, nam to sporočite v tajništvo šole na telefon 05 66 26 580 ali po elektronski pošti na naslov o-okskofije.kp@guest.arnes.si.

 

NAVODILO ZA IZBIRNI POSTOPEK V eASISTENTU

 Po pogovoru z vašim otrokom boste ponujene predmete razvrščali. Na vrhu seznama naj bodo predmeti, ki bi jih vaš otrok NAJRAJE obiskoval. Razvrstite najmanj 7 predmetov. V primeru, da se kateri od razvrščenih ne bo izvajal, bo program sam izbral naslednjega na seznamu. Če se strinjate, da bo vaš otrok obiskoval 3 ure obveznih izbirnih predmetov, morate to odkljukati na desni strani obrazca. Enoletni predmeti, ki jih je učenec že obiskoval, bodo na seznamu označeni z rdečo barvo in jih ne bo možno izbrati.

POSTOPEK PO KORAKIH:

  1. Preberite si podrobna NAVODILA in PREDSTAVITVE obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki jih ponuja šola za naslednje šolsko leto.
  2. Prijavite se v eAsistent za starše.
  3. Na desni strani pod rubriko Izbirni predmeti kliknite moder gumb Uredi.
  4. Po navodilih izberite in razvrstite vsaj 7 obveznih izbirnih predmetov,ki bi jih vaš otrok obiskoval  v naslednjem šolskem letu. Na prvih mestih naj bodo tisti, ki si jih učenec najbolj želi obiskovati.
  5. Ponovite postopek za neobvezni izbirni predmet nemščina. Če ga učenec ne bo obiskoval, to označite.

 

Ob zaključku postopka bomo na podlagi prijav videli, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne. Če bo vaš otrok izbral predmet, ki ga ne bomo izvajali, bomo skupaj z njim izbrali drug predmet, ki mu ustreza. Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov. Dokument skrbno shranite do začetka šolskega leta. V primeru, da se z naborom predmetov ne strinjate, ali menite, da je prišlo do napake, se čim prej obrnite na pomočnico ravnateljice Gordano Božič preko eA ali po elektronski pošti gordana.bozic@sola-skofije.si.

Če imate težave glede prijave v eAsistent, se prosim obrnite na Službo za pomoč uporabnikom na telefon 01 777 33 99 oziroma na mail: info@easistent.si

Za dodatna vprašanja in tehnično pomoč se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Gordano Božič

 

 

Nastavitve dostopnosti