Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, skrbniki,

v šolskem letu 2023/2024 bomo za učence od 2. do 5. razreda Osnovne Oskarja Kovačiča Škofije organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za namen organizacije oddelkov podaljšanega bivanja in jutranjega varstva vas prosimo, da prijavo uredite tudi v primeru, če v šolskem letu 2023/24 predvidevate le občasna vključitev otroka v razširjen program.

Jutranje varstvo bomo v šolskem letu 2023/24 organizirali od 6.30 do 8.10. Učenci lahko v jutranje varstvo prihajajo do 8.00. Učenci preživijo čas do pouka ob različnih individualnih igrah, branju in ostalih usmerjenih in umirjenih dejavnostih. Jutranje varstvo je za učence od 1. do 5. razreda brezplačno.
Podaljšano bivanje bomo organizirali v popoldanskem času po končanem pouku do 16.00. Od 16.00 do 16.30 bo potekalo dežurstvo za nujne primere. Glavni namen podaljšanega bivanja je, da učenec v sprostitvenih dejavnostih ob dobrem počutju preživi čas v družbi vrstnikov do prihoda staršev. V okviru podaljšanega bivanja učenci opravljajo domačo nalogo, sprostitvene dejavnosti v učilnici in na prostem, ustvarjajo in se na podlagi predhodne prijave vključujejo v druge dejavnosti, ki se izvajajo v okviru razširjenega programa šole (dopolnilni in dodatni pouk, neobvezni izbirni predmet, interesne dejavnosti). Učenci, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje, bodo imeli možnost (v času od kosila do odhoda domov) malice, če boste učenca na obrok prijavili. Oddelke podaljšanega bivanja bomo oblikovali do konca meseca maja 2023, zato bo poznejši vpis otroka v podaljšano bivanje možen le, če ne bo bistveno vplival na že oblikovane oddelke podaljšanega bivanja – ne bo spreminjal števila oblikovanih in s strani ministrstva odobrenih skupin. Prosimo vas, da uro odhoda vašega otroka iz podaljšanega bivanja vpišete glede na dejanske potrebe.

Prijava na jutranje varstvo in podaljšano bivanje je možno opraviti izključno znotraj aplikacije eAsistent. Navodila najdete TUKAJ. Prijave ni možno opraviti preko mobilne aplikacije, ampak se je potrebno prijaviti na portal eAsistent za starše.
Prijava na jutranje varstvo in podaljšano bivanje v portalu eAsistent omogočena od ponedeljka, 15. 5. 2023, do ponedeljka, 22. 5. 2023.

V kolikor boste imeli težave s prijavo znotraj eAsistenta, se obrnite na pomočnico ravnatelja Alenko Turk na elektronski naslov alenka.turk-licen@sola-skofije.si

 

S spoštljivimi pozdravi,

Eneja Baloh
ravnateljica OŠ Škofije

Nastavitve dostopnosti