Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 

Šolsko leto se naglo bliža koncu, zato se postopoma pripravljamo na nov začetek šol. Leta, ki bo prav tako posebno, kot iztekajoče se… Še vedno bo v teku gradnja nove šole in čeprav dela potekajo po načrtu, bo vselitev v nove prostore predvidoma konec februarja, 2023. Z investitorjem, izvajalci in projektantom se srečujemo na rednih tedenskih sestankih, na katerih pregledamo opravljeno in se pogovorimo o novih nalogah.

Tako bo prvo polletje naslednjega leta zagotovo potekalo še v nadomestnih prostorih (dvorana Burja, zadružni dom, prostori krajevne skupnosti in župnišče). Ste pa gotovo že uvideli, da tak razpored zahteva več organizacijskih usklajevanj, dodatne zaposlitve in predvsem strpnosti z vseh strani.

Letošnje leto je poleg Covida zaznamovala tudi velika in pogosta odsotnost med strokovnimi delavci (različni vzroki). Zato so morali strokovni delavci, ki so v šoli bili, veliko nadomeščati in tudi prilagajati delo. Na tem mestu moram izredno pohvaliti pripravljenost vseh strokovnih delavcev, ker vedno vskočijo in z dodatnim delom pokrijejo in omilijo odsotnost sodelavcev.

Zaradi zgoraj navedenih vzrokov vseh načrtovanih stvari v tem letu nismo mogli izpeljati. Smo pa veseli, da nam je po dveh letih uspelo izpeljati plavalne tečaje v 1. 2, 3. in 4. razredu, šolo v naravi za 5. in 6. razred, naravoslovne tabore za 7., 8. in 9. razred ter dneve dejavnosti, ki so bili izvedeni in nekateri še bodo, v spomladanskem času.

Zaradi epidemije Covid-a 19 in množične odsotnosti učencev, bodisi zaradi okužbe ali karanten, (kar je povzročilo veliko težav tako učencem, kot tudi učiteljem) je ministrica sprejela sklep, da se število ocen v tem letu zmanjša. S tem je zmanjšan pritisk tako na učitelje kot na učence, ki so že tako oškodovani zaradi vseh dosedanjih ukrepov. Kljub vsemu pa se ocenjevanju znanja ne moremo izogniti in tako bo, skoraj zagotovo, v teh dveh zadnjih mesecih obremenitev za učence večja. Posledično bodo morali učenci več energije in časa posvetiti učenju. Zato predlagamo, da se vsi učenci, ki imajo težave pri in z učenjem, vključijo v dopolnilni pouk.

Rada bi vas spomnila, da so v torek, 17. maja, zadnje popoldanske govorilne ure. Dopoldanske govorilne ure ostajajo po napovedanem urniku, vendar je nujno, da vašo prisotnost učitelju napoveste po telefonu ali preko e-asistenta, ker učitelji veliko nadomeščajo, kot sem omenila na začetku dopisa. Ob tem vam želim sporočiti, da nas je obisk na aprilskih popoldanskih govorilnih urah močno razočaral. Točno 5 staršev se jih je udeležilo za učence od 6. do 9. razreda. Prepričani smo, da je osebni stik med starši in učitelji tisti, ki lahko v veliki meri pripomore k odpravljanju morebitnih težav. In ker je težav kar veliko, smo pričakovali neprimerno boljši obisk.

Če se v mesecih do zaključka leta pojavi kakšna težava, jo starši najprej rešujete pri učitelju, kjer ima učenec težavo. Pogosto že pogovor z učiteljem pomaga pri reševanju težave ali vsaj omilitvi le-te. Šele nato se obrnete na svetovalno delavko, pomočnico ravnateljice in/ali ravnateljico. Vsekakor je odkrit pogovor najboljša pot pri premagovanju težav in pri iskanju rešitev. Zagotovo pa težav ne bomo uspeli rešiti preko spletnih forumov, raznih spletnih skupin, kajti to le poslabša naše sodelovanje, pri tem pa povzroča slabo voljo, nestrpnost. Tak način zagotovo ne reši nobene težave. Naša šola, kot vzgojno izobraževalna  institucija, se na razne zapise v forumih, facebookih, družabnih omrežjih … doslej nismo in se tudi v prihodnje ne bomo odzivali.

Za konec naj napovem še zbiralno akcijo papirja, ki bo potekala 17. in 18. maja. Dva zabojnika boste za to na voljo – en zabojnik bo pri vrtcu in en na ploščadi pred zadružnim domom. Vabim vas, da zbirate papir doma, v službi, angažirate znance, prijatelje in ga na dogovorjen datum prinesete v zabojnik.

POZOR: V zabojnik sodi le papir, letaki, reklamni papir in revije. KARTON NE!!!

Najbrž ste opazili, da zabojnika pri vrtcu ni več. To pa zato, ker se je vanj odlagalo različne odpadke, pri tem smo pa kot šola, ki je bila skrbnik zabojnika, imeli dodaten strošek zaradi sortiranja.

 

V želji, da bi uspešno in mirno zaključili šolsko leto, vas pozdravljam.

 

Ravnateljica

Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti