Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, na podlagi sklepa 3. redne seje z dne 13. 4. 2022 in v skladu z določili Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – POPR., 25/17 – Zvaj, 123/21 in 172/21; v nadaljevanju ZOFVI), razpisuje delovno mesto
RAVNATELJA (m/ž).

Podrobnosti razpisa si preberite TUKAJ.

Nastavitve dostopnosti