Skoči na glavno vsebino

V skladu z veljavnim odlokom vlade v šolah poteka trikrat tedensko samotestiranje učencev. Učenci, katerih starši niso podali soglasja za samotestiranje, se izobražujejo na daljavo. Učitelji jim gradiva posredujejo po ustaljenih poteh (spletne učilnice, eAsistent). Znanje učencev, ki se izobražujejo na daljavo, se ne ocenjuje. Učenci v spletne učilnice morajo dostopati in izpolnjevati zadane naloge. Učitelji preverjajo ali je učenec v spletno učilnico vstopil ali ne. Občasno bodo tudi stopili v stik s starši.

Če učenci v tem šolskem letu ne bodo pridobili ocen, bodo ob koncu leta opravljali predmetne izpite.

Učenec se lahko udeleži ustnega ali pisnega ocenjevanja v šoli, če tisti dan opravi samotestiranje v šoli ali prinese potrdilo, da je test opravil pri zunanjem izvajalcu. V tem primeru je v šoli cel dan in ne samo določeno uro.

 

Zavedamo se dejstva, da nekateri nasprotujete samotestiranju in nošenju mask v razredu in izven, vendar smo in bomo v šoli zapovedane ukrepe izpolnjevali v največji možni meri tudi v bodoče. Tako želimo prispevati k čim bolj zdravemu bivanju učencev v šoli.

 

S spoštovanjem.

 

Ravnateljica

Vlasta Urška Baraga

 

Nastavitve dostopnosti