Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 

Danes smo ravnatelji ponovno imeli sestanek s predstavniki MIZŠ, NIJZ in ministrstva za zdravje. Ključnih sprememb ni, obljubili so, da nam danes pošljejo okrožnico, a je še ni.

Jutri se samotestiranje izvaja v vseh razredih. Kljub vsemu pa jutri staršem od 1. do 4. razreda ponujamo možnost, da ob prisotnosti strokovnega delavca šole, testirajo svojega otroka.

 

Za učence 1. in 2. razreda bo potekalo  v nadstrešku pred 1. B razredom, za 3. in 4. razrede pred vhodom v zadružni dom ali v jedilnici.

Naj takoj na začetku povem,  da je nošenje mask obvezno za vse učence od 1. do 9. razreda, tudi pri pouku. Ker je nakup mask za marsikatero družino velik strošek, smo od MOK prejeli pakete mask, ki jih lahko razdelimo posameznim družinam. Za prevzem teh mask lahko starši pokličete v šolo. Namenjene so predvsem številčnim družinam z več otroki, družinam, kjer so starši nezaposleni, kjer vlada bolezen v družini …
Cepljeni in otroci, ki so covid preboleli, samotestiranja ne potrebujejo. Za te otroke oddate starši potrdilo razredniku.
Starši, ki boste testirali svoje otroke sami (možno od 7. ure dalje), boste izpolnili  izjavo, ki bo učitelju pomagala pri evidencah.

Izjemoma bomo jutri za otroke, ki se ne bodo samotestirali  (1.do 4.razred) organizirali in prilagodili delo v šoli.

Tega pa v naslednjih dnevih ne bomo mogli oz. smeli narediti.

Učenci od 5. do 9. razreda bodo samotestiranje izpeljali pri razrednih urah pod nadzorom razrednika. Učenec, ki tega testiranja ne bo izpeljal in ne bo priložil nobenega dokazila (preboleli, cepljeni), OSTANE DOMA in se šola na daljavo. Učitelji bodo dali gradiva v spletne učilnice.

 

Če bo učenec od 5. do 9. razreda prišel v šolo brez potrdil in se ne bo samotestiral, bo moral domov. Vozače bo domov zapeljal šolski prevoz.

Navodila MIZŠ so tako nespremenjena in odlok jutri začne veljati. To je bilo danes jasno povedano na sestanku z MIZŠ,  NIJZ in ministrstvom za zdravje.
Jasno je bilo tudi povedano, da bo v primeru, če šola odloka ne bo spoštovala, odrejeno šolanje na daljavo za celotno šolo.

 

Menimo, da je za vse učence bistveno boljše, da pouk poteka v šolskih prostorih, zato bomo storili vse, da do šolanja na daljavo za celotno šolo ne bi prišlo.

Naša želja je, da učencem omogočimo nemoteno delo v šoli, da  jim omogočimo čim bolj kvalitetno pridobivanja znanja, druženje, da jih obvarujemo pred dodatnimi stresnimi situacijami in obenem poskrbimo za njihovo in naše zdravje.

To pa lahko naredimo le skupaj z vami. Zavedamo se, da je trenutno stanje izredno naporno za vse nas, razumemo tako starše, ki samotestiranje in obvezno nošenje mask zagovarjajo, kot starše, ki temu nasprotujejo, vendar smo zaposleni v javnem šolstvu zavezani k upoštevanju ukrepov. Upam in želim, da v dobro vseh.

Če bomo s strani MIZŠ dobili drugačna navodila, vas bomo obvestili preko spleta.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.

Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti