Skoči na glavno vsebino

Učenci učbenike oddajajo po spodnjem razporedu. Na določen dan naj učenci prinesejo v šolo vse učbenike iz učbeniškega sklada (imajo Cobiss nalepko na zadnji platnici).

 

Isti dan bodo dobili učbenike tudi za naslednje šolsko leto, v kolikor ne pride do nepredvidenih zapletov (oddelek v karanteni).

 

Če bo otrok na dan oddaje učbenikov manjkal v šoli, prosim, da učbenike nekdo kljub temu na dan oddaje prinese na šolo, če je le mogoče, saj v nasprotnem primeru ne bo mogoče izvesti prejema učbenikov za naslednji razred.

 

 

četrtek, 10. junij: 8. a in b razred, (prve tri ure)

 ponedeljek, 14. junij: 7.a in b razred, (po malici)

 sreda, 16. junij: 6.a in b (prve tri ure)

 četrtek, 17. junij: oba 2. in 3. razreda, (samo oddaja beril)

petek, 18. junij: 5. razred  (prvi dve uri uri)

 ponedeljek, 21. junij: 4. a in b razred (prve tri ure)

 torek, 22. junij: 3. a in 3. b razred (prejem učbenikov)

 sreda, 23. junij: 2. a in 2. b razred (prejem beril in prejem delovnih    zvezkov)

 zadnji teden pouka: 1. a in 1. b razred (prejem beril in prejem delovnih zvezkov, starši ob prihodu po otroka podpišejo prejem)

 

 

Za bodoči 1. razred bodo starši prejeli gradiva na roditeljskem sestanku v juniju, v kolikor ne pride do nepredvidenih zapletov. Če roditeljskega sestanka ne bo v živo, bodo učenci dobili delovne zvezke septembra.

 

Na dan oddaje učbenikov naj ima otrok s seboj večjo vrečo ali dodatni nahrbtnik.

 

                                                                                               Snežana Jeras, knjižničarka

Nastavitve dostopnosti