Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši in učenci!

 

S ponedeljkom, 15. 2. 2020, se v šolo vračajo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Te novice smo bili veseli, obenem pa je pred nas postavila veliko izzivov. Upamo, da bomo z vašo pomočjo uspešno izpeljali navodila NIJZ in ministrstva.

V šolo učenci vstopajo:

 • 1. in 2. razred skozi vhod namenjen učencem 1. razreda
 • 3., 4. in 5. razred skozi garderobo razredne stopnje
 • ostali razredi skozi jedilnico in vhod pri tajništvu

 

Ob vstopu v šolo je obvezno  razkuževanje rok. Učenci  sledijo navodilom dežurnega delavca šole. Starši v šolo vstopate le na povabilo strokovnega delavca.

Učitelji od 1. do 4. razreda bodo v učilnicah od 8. ure dalje. Učenci od 1. do 3. razreda, ki bodo prišli v šolo pred 8. uro, gredo v svojo matično učilnico. Ostali (vozači) lahko počakajo v jedilnici ob upoštevanju varnostne razdalje. Če je vreme lepo, počakajo zunaj. Učenci nevozači prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka.

V času od 8.20 do 12.45 so šolska vrata zaklenjena. Vhod je le pri tajništvu šole. Obvezno se najavite v tajništvu šole.

 

Pouk bo potekal po urniku, z določenimi prilagoditvami vezanimi na navodila MIZŠ.

Ta navodila ministrstva so:

 • Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Če vaš otrok zboli, prosimo, da nas o tem obvestite in tudi navedete razlog. Še posebno, če boste starši ali otrok COVID pozitivni ali v stiku s COVID pozitivno osebo.
 • Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
 • V garderobo vstopajo učenci postopoma. Pazijo, da pred omaricami ni gneče. Ko se preobujejo, se pred omarico ne zadržujejo.
 • Učenci od 1. do 3. razreda bodo torbe nosili domov ob petkih. ostali vsak dan.
 • Za učenke/učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da šola za te učence (4. in 5. razred) oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.
 • Učenci naj uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici.
 • Obvezna je uporaba mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole.
 • Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih.
 • Pouk v manjših učnih skupinah se začasno ne izvaja.
 • Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Skupine se ne oblikujejo po spolu.
 • Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno.
 • Dneve dejavnosti bomo izvajali na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.
 • Šola v naravi, plavalni tečaj, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.
 • Malica se za vse učenke/učence organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka.
 • Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti. Učenci naj imajo s seboj dodatna oblačila.
 • Izvajali bomo le tiste interesne dejavnosti, ki jih bomo lahko izpeljali v homogeni skupini oddelka.
 • V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programa vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
 • Nošenje maske je na šolskem prevozu obvezno.

 

V šoli bomo priporočila in navodila v največji možni meri upoštevali, žal pa vseh ne moremo in jih ne bomo mogli izvajati. Nikakor ne bomo mogli zagotoviti 1,5 m razdalje med učenci v razredih, saj nam prostorski pogoji tega ne omogočajo.

Kadrovsko ne bomo mogli zagotoviti popolnega nemešanja otrok iz posameznih paralelk, ker na razpolago nimamo učiteljev. Če se bodo učenci v okviru podaljšanega bivanja združevali, bodo morali nositi MASKO.

Starše učencev 4. in 5. razreda prosimo, da nam sporočijo, če bo otrok v podaljšanem bivanju ali ne, in kako bo odhajal domov. To lahko storite s pisnim obvestilom razredniku ali po elektronski pošti

 

 

Hvala vam za sodelovanje in pomoč v času šolanja na daljavo.

 

Ravnateljica, Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti