Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Strokovni delavci v vrtcu in šoli strmimo k spoznavanju in razvoju novih pedagoških pristopov, učnih metod in vsebin za otroke 3. tisočletja. Vseskozi se izobražujemo, sledimo znanjem, novostim s področja razvojne psihologije, pedagogike, sociologije, medicine, fiziologije …S tem namenom smo se v lanskem šolskem letu vključili v program Fit pedagogike, ki je v svetu dobro poznan in sprejet.  Fit pedagogika temelji na gibalnih aktivnostih, poudarja psihofizično zdravje, pri tem izhaja iz fiziologije človeškega telesa, nevroznanosti, kritičnega mišljenja in doživljajskega učenja. Rdeča nit Fit programa je:« Otroci se skozi igro učijo gibati in z gibanjem se učijo.«

Med pomembnejšimi cilji tega programa je prenos pozitivnega vedenjskega vzorca »odrasli – otroci«, ki ustvarja prihodnost. Pri tem imate Vi, starši in Mi pedagogi ključno vlogo.

Zato Vas vabimo na roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 17. 30 v večnamenskem prostoru šole.

Na zabaven in zanimiv vam bo ga. Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja,  predstavila osnove programa Fit pedagogike, ki je uporaben v vsakdanjem življenju – učenju.  

Predavanje bo namenjeno tudi staršem vrtčevskih otrok.

Obenem vam bomo podali še nekaj osnovnih informacij, ki bodo omogočale boljše delo in počutje v šoli in so vezane na novo šolsko leto.

To je predavanje, ki ga kot starši res ne smete zamuditi.

Veselimo se srečanja z vami

 

Barbara Konda in strokovni delavci šole

Vlasta Urška Baraga, ravnateljica

 

Nastavitve dostopnosti