Skoči na glavno vsebino

Starši učencev 6. in 9. razreda imate pravico do vpogleda v nacionalne preizkuse znanja (NPZ) za svojega otroka. Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo je vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Dostop bo možen za učence devetega razreda od 30. 5. do 1. 6., za učence 6. razreda pa od 6. 6. do 8. 6. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči.

Za starše, ki bi si želeli skupaj z učiteljem ogledati ovrednotene nacionalne pisne preizkuse znanj za svojega otroka, bodo vpogledi mogoči v naravoslovnem kabinetu oz. v računalniški učilnici ali v učilnici oddelka za vse predmete po spodnjem razporedu. Zglasite se v tajništvu šole, kjer boste dobili navodila o tem, kje se posamezni učitelj nahaja.

za 9. razred:

v torek, 30. maja:
ob 12.50 za angleščino; Alenka Rihter/Mojca Zadnik

 v sredo, 31. maja:
– ob 12.50 za matematiko; Mirjam Skok
– ob 13.30 za slovenščino; Boštjan Debelak

 

za 6. razred:

v sredo, 7. junija:
-ob 13.00 za matematiko; Mirjam Skok
-ob 14.00 za angleščino; Alenka Rihter/Mojca Zadnik

 v četrtek, 8. junija:
– ob 12.00 za slovenščino; Irena Abram

Na vpogled prinesite otrokovo šifro za dostop ter EMŠO.

Učenci bodo s svojimi dosežki na NPZ-ju seznanjeni tudi pri pouku. V kolikor bodo odkrili napake pri vrednotenju (doma ali v šoli), bodo imeli možnost poizvedbe, ki bo do 2. 6. oziroma do 9. 6.  na šoli. Ravnateljica bo podatke za poizvedbo vnesla v spletni uporabniški program.

O morebitnih spremembah dosežka bo šola seznanila učence 7. junija, oziroma 16. junija.

 

Snežana Jeras, namestnica za izvedbo NPZ

Nastavitve dostopnosti