Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Letos bo vaš otrok, učenec 6. ali 9. razreda, opravljal nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov: matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, ki je letos angleščina- za devetošolce, ter matematike, slovenščine in angleščine za šestošolce. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno in se opravlja v mesecu maju:

četrtek, 4. 5. 2017, NPZ iz slovenščine,
ponedeljek, 8. 5. 2017, NPZ iz matematike,
sreda, 10. 5. 2017, NPZ iz angleščine.

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih.

Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani http://www.ric.si/ .

Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov (v pdf obliki). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Dostop bo možen za učence devetega razreda od 30.5. do 1. 6. , za učence šestega razreda pa od 6.6. do 8. 6. 2017. Po tem roku dostopi več ne bodo mogoči.

Učenci bodo skupaj z učitelji v okviru zgoraj navedenih datumov analizirali preizkuse pri pouku.

Za starše, ki bi si želeli tudi na šoli skupaj z učiteljem ogledati preizkuse svojega otroka, bo organiziran vpogled v računalniški učilnici. Potek vpogledov bomo pravočasno objavili na spletni strani šole.

Dosežek učencev 6. in 9. razreda, izražen v točkah in v odstotku, bo vpisan v posebnem obvestilu, ki ga bo učenec dobil hkrati s spričevalom ob zaključku šolskega leta.

V skladu s sklepom ministra za šolstvo in šport z dne 1. 7. 2008 o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev, dosežki nacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril, če ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda OŠ.

Snežana Jeras, svetovalna delavka                                                                                                 Vlasta Baraga, ravnateljica

Nastavitve dostopnosti