Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je sprejet nov Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Od 1. 2. 2017 dalje bodo do brezplačnega kosila upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Šola lahko podatke o upravičenosti učencev do brezplačnega kosila pridobi le, če je učenec prijavljen na kosilo.

Iz odločbe o otroškem dodatku je možno razbrati, ali je vaš otrok upravičen do subvencije.

Obenem opozarjamo vse starše, da spremljate veljavnost vaše odločbe o otroškem dodatku in pravočasno oddajate nove vloge na Centru za socialno delo.

 

Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti