Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Zadnja leta vsako šolsko leto zaznavamo porast števila učencev, ki se všola na našo šolo. Zaradi tega smo v preteklem šolskem letu zaznali nekatere organizacijske pomanjkljivosti, na katere ste nas opozorili tudi starši. Če smo doslej lahko shajali z nekaterimi pravili, ki so se dobro obnesla, pa to v nekaterih primerih ni več mogoče. Skratka, nekatera pravila smo morali posodobiti, prilagoditi novim situacijam, novem številu otrok. Pri vseh popravkih smo imeli v mislih predvsem varnost otrok, omogočanje kvalitetnega pouka (brez zunanjih motenj, hrupa) in število delavcev šole, ki so na voljo.

Učenci od 5. do 9. razreda imajo garderobne omarice (5. B jih bo dobil čez 3 tedne) in vstopajo v šolo skozi vhod pri jedilnici. Učenci 1. razreda in 2. A imajo ločen vhod (v bližini igrišča). Učenci 2. B, 3. in 4. razreda vstopajo skozi garderobo razredne stopnje.
Šolska vrata bomo odpirali ob 7.15, razen vhoda za 1. razred, ki bo odprt od 6.45 dalje in je namenjen izključno njim in 2. A razredu.

Železna vrata pred šolo bomo odklepali ob 7.45. Do takrat učenci vstopajo v šolski prostor skozi železna vrata ob igrišču in gredo okoli šole do vhodnih vrat. S tem želimo zmanjšati promet pred šolo v najbolj kritičnem jutranjem času.

Jutranje varstvo je organizirano za učence vozače od 7.15 dalje v jedilnici (4. do 9. razred). Za učence, ki niso vozači in bi jih starši želeli vključiti v to varstvo, bomo na spletni strani objavili prijavnico in to varstvo bo tudi plačljivo. Cena bo znana naknadno, ko jo bo sprejel svet zavoda. Predlagali bomo 5 EUR na mesec. Za mlajše učence bo od 7.15 do 8.15 zadolžen učitelj šole v 3. a razredu.

Šolska vrata bomo zaklepali od 8.20 do 12.45 (vhod pri jedilnici in garderoba razredne stopnje), vhod 1. razreda bomo odklepali ob 12. uri.

V času, ko je šola zaklenjena, lahko vstopate skozi vhod pri tajništvu šole. Tam bosta tudi dežurni učenec in informator. Prosimo, da se pri njem ustavite in poveste razlog obiska ter počakate na njuna navodila.

Z večjim nadzorom nad gibanjem po šoli, bi radi poskrbeli za večjo varnost otrok.

Vsi skupaj bomo potrebovali nekaj časa, da se na spremembe privadimo, amoak smo prepričani, da bo tako vsem nam lepše.
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga

Nastavitve dostopnosti