Starši in šola

Na spodnjih povezavah najdete uporabne obrazce, ki jih lahko uporabite pri odsotnosti učencev, za odhajanje učenca iz šole domov, jutranje varstvo in drugo.

 

ODSOTNOST UČENCA

 

PRIJAVE/ODJAVE

 

IZJAVE

 

VPIS/IZPIS UČENCA

 

PODATKI O UČENCU

 

VLOGE

 

eASISTENT

 

SREDNJA ŠOLA

 

 

Govorilne ure so priložnost, ko se lahko pogovorite o otrokovem šolskem delu, napredku, obliki morebitne pomoči, medsebojnem sodelovanju … Nujno je, da učitelja seznanite s spremembami v otrokovem življenju, ki lahko bistveno vplivajo na njegovo delo in počutje v šoli.

Popoldanske govorilne ure:

  • od 1. do 5. razreda: 16.00 – 17.00
  • od 6. do 9. razreda: 17.00 – 18.00

Po naslednjem razporedu:

Dodatne dopodanske govorilne ure so možne po predhodnem dogovoru z razrednikom ali predmetnim učiteljem. Z učitelji lahko komunicirate preko komunikacije v eAsistentu ali preko elektronske pošte šole.
Seznam dopoldanskih govorilnih ur učiteljev bo objavljen tukaj.

UČITELJ 

DOPOLDANSKA GU 

Abram Irena 

sreda, 2. ura 

Babič Valentina 

torek, 2.ura oz. po dogovoru 

Baričevič Bernarda 

četrtek, 2.ura 

Baričič Valentina 

torek, 5. ura 

Bavčar Miran 

ponedeljek, 2. ura 

Božič Bojana 

 

Božič Gordana 

ponedeljek, 1. ura 

Božič Tilen 

 

Bubnič Maja 

sreda, 4. ura 

Cerkvenik Tatjana 

ponedeljek, 4.ura 

Čelhar Tamara 

ponedeljek, 3. ura 

Černigoj Nika 

torek, 3. ura 

Črnigoj Alenka 

petek, 4. ura 

Debelak Boštjan 

torek, 1. ura 

Filipič Branko  

sreda, 3. ura 

Grbec Sandra 

petek, 3. enota 

Grlica Vesna 

sreda, 5. ura 

Grmovšek Petra 

ponedeljek, 5. ura 

Grzetič Sara 

ponedeljek, 3. enota 

Hrvatin Ratoša Ksenija 

sreda, 4. ura 

Ivančič Mojca 

ponedeljek, 5. ura 

Jurinčič Ina 

sreda, 3. ura 

Krajačič Mirjana 

torek, 2. ura 

Marušič Lisjak Keti 

sreda, 4. ura 

Peršič Rihter Alenka 

petek, 2. ura 

Pevc Katja (Lara Šker) 

sreda, 4 ura 

Pikl Metka 

petek, 4. ura 

Pisk Mirjana  

torek, 4. ura 

Potokar Tanja 

sreda, 4.ura 

Simona Prezelj 

ponedeljek, 5.ura 

Prudič Maja 

četrtek, 4. ura 

Skok Mirjam 

sreda, 3. ura 

Trošt Maja 

torek, 4. ura 

Turk Alenka 

četrtek, 4. ura 

Zidarič Katarina 

ponedeljek, 2.ura 

Žuran Anja  

torek, 3. ura  

 

 

 

 

 

 

Varovanje osebnih podatkov

Obveščamo vas, da je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije Maja Krivec, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica, dosegljiva na telefonski številki 059340911 oziroma elektronski pošti maja@czpp.si.

 


 

Morebitne težave ali nezadovoljstva rešujte najprej z učiteljem, šele nato s svetovalno službo in ravnateljico. Utemeljene pritožbe na delo učitelja oddajte ravnateljici v pisni obliki in podpisano, vendar šele po tem, ko ste se z določenim učiteljem že pogovorili in težave niste uspeli rešiti.

 


 

Prepis učencev
Za organizacijo in načrtovanje dela na šoli so za nas izredno pomembni podatki o številu učencev za naslednje šolsko leto. Zato vas naprošamo, da nas v primeru načrtovanega izpisa oz. prepisa  vašega otroka na drugo šolo o tem obvestite najkasneje do 15. junija. Obrazec za izpis


 

Ko se pojavijo uši

Svet staršev je svetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Predsednica sveta staršev je Lučana Burič.

V svetu staršev ima vsak oddelek svojega predstavnika. Preko predstavnika lahko starši izrazite pripombe in mnenja o organizaciji dela, predlagate novosti, izboljšave, konstruktivno sodelujete pri oblikovanju in vrednotenju letnega delovnega načrta, predlagate sklic roditeljskih sestankov, posredujete predloge in pripombe z roditeljskih sestankov, pomagate pri izvedbi programa. Sestanke sveta staršev sklicuje predsednik sveta. Vse vaše predloge in pripombe lahko izrazite tudi v razgovoru z gospo ravnateljico, ki vam bo na razpolago po predhodnem dogovoru.

Člani sveta staršev 2019/20:

Razred Predstavnik
1. a  Nada Gojković
1. b  Maša Miculinić Trošt
2. a  Maja Perkon
2. b  Maja Kobal
3. a  Melita Vasić
3.b  Neja Bonbek Natek
4. r.  Vesna Stajčić
5. a  Aljoša Babič
5. b  Marko Slabe
6. a  Lučana Burič
6. b  Maja Vovk
7. a  Igor Bukovac
7. b  Sonja Dodič
8. a  Damjana Bradač
8. b  Mariela Miličević
9. a  Andreja Jazbinšek
9. b  Rade Vilimanović

 

 

URADNE URE:

Uradne ure za starše so vsak dan

  • od 7.30 do 8.30
  • od 13.30 do 14.30


 

AKTUALNO BRANJE:

 

 

 

Zelo je pomembno, da so otroci in mladostniki tudi v času omejitev gibanja zaradi preprečevanja širjenja virusa
SARS-CoV-2 redno, dovolj pogosto in dovolj intenzivno gibalno dejavni, saj to pomembno pripomore k njihovemu
dobremu počutju in imunski odpornosti.


 

 

DRUGE POVEZAVE:

 

KARIERNA POT – kam, kje, kdaj

Statusi – Statusi športnika in umetnika

NPZ – Informacije o Nacionalnem
preverjanju znanja

BZ – Osnovne informacije o bralni znački

US – Pogoji uporabe učbeniškega sklada

 
Dostopnost