Učenci naj bodo ustretno oblečeni, potrebujejo majnši nahrbtnik za malico.

Dostopnost