INFORMACIJA V ZVEZI S POSTOPKOM ELEKTRONSKEGA PRENOSA PRIJAVNICE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Devetošolci in ostali učenci, ki naslednje šolsko leto 2022/2023 nadaljujejo izobraževanje v srednji šoli, morajo v skladu z rokovnikom oddati svojo prijavnico za vpis v srednjo šolo najkasneje do 4. aprila 2022. Kot je določeno z razpisom in rokovnikom pa imajo kandidati možnost, da potem do 25. aprila 2022 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov morda prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

 

Ponavadi je postopek prenosa prijavnice potekal tako, da je kandidat prijavnico na prvotno izbrani šoli osebno dvignil, svetovalni delavec te šole je kandidata iz svoje prijavne baze odjavil, kandidat pa je nato svojo prijavnico tudi osebno odnesel na drugo šolo oziroma v drug izobraževalni program, kamor jo je želel prenesti. V lanskem in predlanskem šolskem letu smo zaradi epidemiološke situacije v državi izvedli prenos prijave elektronsko na način, da so kandidati prenos prijave urejali preko elektronske pošte.

 

Kljub temu, da se je epidemiološka situacija v državi nekoliko izboljšala, še vedno ostajajo v veljavi nekateri ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Zato smo se zaradi kandidatove varnosti in tudi varnosti strokovnih delavcev, ki na srednjih šolah izvajajo vpis novincev v srednje šole, odločili, da tudi za letošnje kandidate za vpis v srednje šole izvedemo prenos prijavnice na enak način.

 

Postopek prenosa prijav bo tako tudi letos potekal elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša (objavljena je na spletni strani), v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

 

Na spletni strani ministrstva je poleg obrazca / izjave za prenos prijavnice objavljen tudi natančen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati pošljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice.

 

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 25. 4. 2022, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa morajo poslati na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 14. ure.

 

Hkrati kandidatom tudi predlagamo, da spremljajo tudi informacije, ki jih bodo v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka vse srednje šole sproti objavljale na svojih spletnih straneh.

 

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka je kontaktna oseba Mateja Gornik Mrvar,

tel:. 01/ 400 5311, e-pošta: mateja.gornik-mrvar@gov.si.

Brezplačna svetovanja glede nadaljnjega izobraževanja

Spoštovani,

Zavod RS za zaposlovanje je pripravil tabelo, v kateri so zbrani vsi podatki, kamor se lahko mladina (učenci, dijaki, študentje) obrne za brezplačna svetovanja glede nadaljnjega izobraževanja.

Vsi podatki so na voljo na tej povezavi:

https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2022/03/TABELA-BREZPLACNIH-SVETOVANJ-mladina-2022.pdf

Tabela pa je objavljena tudi na spletni strani VKO točke za vseživljenjsko karierno orientacijo: https://www.vkotocka.si/novice/osvezen-seznam-izvajalskih-organizacij-vko-ki-nudijo-solajoci-mladini-brezplacna-svetovanja/

Lep pozdrav

 

 

Mateja Gornik Mrvar
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
Sektor za srednje in višje šolstvo
Masarykova ul. 16
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 1 400 5311

Odprta vrata SGLŠ

Spoštovani devetošolci in starši,

kljub temu, da so informativni dnevi za vami in so se srednje šole že predstavile, so se nekatere odločile, da se vam predstavijo dodatno. Sicer še vedno virtualno, vendar v nekoliko obširnejši obliki. To pa zato, ker se vsi zavedamo, da so predstavitve v “živo” neprimerno bolj izčrpne in kvalitetne, tako kot tudi komunikacija v “živo”, kar pa je že drugo leto zapored onemogočeno. Zato srednje šole niso organizirale dneve odprtih vrat v živo na šolah in tudi predstavitev v osnovnih šolah zadnji 2 leti niso izvajali.

Tokrat se vam dodatno in izčrpno predstavlja SGLŠ Postojna. Do vpisa v srednjo šolo, ki ga bomo izvedli v drugi polovici marca, spremljajte novice in informacije glede vpisa v srednje šole. Še vedno pa velja vabilo na razgovor za vse, ki vas mučijo dileme, kakršnikoli dvomi glede prehoda v srednje šole. Če še ne veste, kako in kje me lahko najdete, vprašajte v tajništvu ali pa pokličete na tel.št 040 490 571.     

V SGLŠ Postojna se zavedamo, da je bila predstavitev šol na virtualnih informativnih dnevih v preteklih letih okrnjena, zato smo se odločili, da povabimo v svojo družbo učence 9. razreda OŠ, da se lahko sprehodijo skozi naše učilnice in delavnice, začutijo utrip iz šolskih hodnikov in izvedo kaj o šoli in dijaškem domu iz prve roke naših dijakinj in dijakov. Lepo vas prosimo, če lahko posredujete vabilo v priponki vsem vašim učencem, ki se zanimajo za vpis v programe, ki jih izvajamo v naši šoli (MIZAR, GOZDAR, GOZDARSKI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, BOLNIČAR – NEGOVALEC in VZGOJNI PROGRAM V DIJAŠKEM DOMU).

Vabilo odprta vrata SGLŠ

Razpisi za štipendije

Spoštovani starši!,

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživinski sklad Republike Slovenije bo že drugo leto o zapored pripravil spletno srečanje, ki bo v četrtek, 10. 3. 2022, ob 17. uri in na katerem bo predstavil štipendije, ki jih dodeljuje. To so:

Zoisova štipendija,
štipendija za deficitarne poklice,
štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost,
štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zainteresirani, še posebej pa mladi bodo izvedeli tudi, kje najdejo informacije o štipendijah drugih ustanov in kje iskati razpise za kadrovske štipendije. Odgovorili bomo na vsa njihova vprašanja.

Na dogodek se zainteresirani lahko prijavijo tukaj: https://www.1ka.si/a/6b9bb525

Najlepša hvala in prijazen pozdrav,

Dodatne informacije je možno dobiti na tel. številki: 01 43 41 588 mag. Sabina Mrlak

Vse dobro

Boris ZUPANČIČ,
Vodja Sektorja za osnovno šolstvo

Dostopnost