Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

 
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (opis)
7., 8. in 9.r.
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (opis)
4., 5. in 6.r.

Šolska prehrana

Učencem v šoli nudimo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak otrok v šoli zaužije vsaj en obrok dnevno. Učencem, ki so dolgo v šoli in jih doma ne čaka pripravljeno kosilo, priporočamo, da se naročijo na šolsko kosilo. Za učence, ki imajo dieto, pripravljamo prilagojene jedilnike na podlagi zdravniškega priporočila. Zajtrk za najmlajše učence je ob 7.00, šolska malica za vse učence je od 9.55 do 10.20, kosilo med 12.20 in14.00, popoldanska malica pa med 14.30 in15.00 v času podaljšanega bivanja.
Prijavo na šolsko prehrano ste oddali na posebnem obrazcu v skladu z zakonom. Prijave sicer sprejemamo tudi med letom.
Cene obrokov šolske prehrane bodo zaenkrat še:

  • zajtrk 0,55 €,
  • dopoldanska malica 0,90 €,
  • kosilo 2,82 € (1.–5. r.) oz. 2,97 € (6.–9. r.),
  • popoldanska malica 0,55 €.

Če se bo cena življenjskih stroškov med letom povečala, bomo zvišali tudi ceno obrokov šolske prehrane razen malice.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s svetovalno delavko. V zakonu je izrecno poudarjena pravočasnost odjave obroka.
Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oz. izrednih okoliščin), če se ga odjavi najkasneje na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure.
Če starši oz. učenec niso pravočasno odjavili posameznega obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov.
Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Celotna evidenca in obračun bo vezan na računalniški program, ki ga bodo pripravili na MŠŠ in zato moramo točno upoštevati navodila in zahteve. V času uživanja šolskih obrokov bomo skrbeli za pridobivanje lepih navad ob jedi. Jedilnike lahko redno spremljate na šolski spletni strani.

Več o organizaciji šolske prehrane si lahko preberete v dokumentu – Pravila šolske prehrane.

Organizatorka šolske prehrane je Tina Benigar, ki skupaj s kuharskim osebjem, HACCP timom, ravnateljico in predstavnikom staršev in učencev vodi šolsko prehrano.

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Predmeti

V 6. razredu:  materinščina, tuji jezik, matematika.
V 9. razredu: materinščina, matematika; tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Koledar NPZ
1. september 2019 objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta za posamezno OŠ
7. maj 2019 slovenščina
9. maj 2019 matematika
13. maj 2019 6. r. – angleščina, 9. r. – domovinska in državljanska kultura ter etika (DKE)
3. junij 2019 seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
6. junij 2019 seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

 

OBVESTILO – NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju. Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh: četrtek, 4. 5. 2023, NPZ iz slovenščine, ponedeljek, 8. 5. 2023, NPZ iz matematike,...

več...

SEJEM RABLJENE ŠPORTNE OPREME

Na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije bo šolski sklad organiziral v soboto, 17. 11. 2018, med 9.30 in 11.00, sejem rabljene športne opreme.

Dogodek bo obenem odlična priložnost za prodajo kot tudi za ugoden nakup stvari, ki so vašemu otroku morebiti premajhne, pretesne ali pa mu niso več  všeč. Potekal bo v jedilnici šole, kjer boste lahko zložili vso opremo. Prinesete lahko: smuči, smučarske čevlje, čelade, palice, pretesne superge – športne copate, pohodno obutev, drsalke, rolerje, kolesa ipd. Oprema mora biti čista in dobro ohranjena! Sejem bo potekal tako, da boste kose opreme zložili na mize ali na tla ter nanje nalepili listke (dobili jih boste v šoli) s cenami. Starši sami določite ceno, za katero želite opremo prodati. Dogodek bo organiziran prvič in v želji, da postane vsakoletna tradicija. Zato vas vabimo k sodelovanju.

Učenci bodo dobili podrobnejša navodila po počitnicah

Govorilne ure

V torek. 6. 11. 2018. bodo prve govorilne ure. Za učence od 1. do 5. razreda od 16.00 do 17.00, za učenec od 6. do 9. razreda od 17.00 do 18.00.

Razpored učiteljev po prostorih bo obešen na oglasnih deskah po šoli. Službeno bosta odsotni razredničarki 8. razredov, učiteljici Valentina Baričič in Alenka Peršič Rihter.

 

Vabljeni!

OSNUTEK DOZIDAVE ŠOLE

Obveščam vas, da si lahko v jedilnici šole ogledate osnutek dozidave novih prostorov  za šolo. Predstavljena sta dva osnutka. Izbiramo med njima. Svoje mnenje lahko sporočite po elektronski pošti šole.

Gradivo bo na ogled do srede, 24. 10. 2018

Ravnateljica: Vlasta Urška Baraga

Tekmovanje iz angleškega jezika

Tekmovanje iz angleškega jezika za učence 8. razreda bo potekalo v ponedeljek, 15. 10. 2018, ob 13. uri v učilnici E.

Nastavitve dostopnosti