Skoči na glavno vsebino

Šolsko prehrano urejata Zakon o šolski prehrani ter Pravila šolske prehrane Osnovne šole Koper.
Šola za učence organizira zajtrk, malico, kosilo ter popoldansko malico.

 

Učenci malicajo po drugi šolski uri (od 9.55 do 10.20). Čas kosila je med 12.30 in 13.45.

 

Odjava obrokov

Obroki se obvezno odjavijo v tajništvu šole na telefon 05 6626 580 ali elektronski naslov  

Odjaviti morate tudi vsi, ki imate malico ali kosilo regresirano. Če ne odjavite vam obrok zaračunamo.

  • do 8. ure zjutraj za tekoči dan

 

Kasnejših odjav ne upoštevamo.

 

 

Cene šolske prehrane, ki veljajo od 1. 12. 2022 so naslednje:

 

UČENCI

 

Zajtrk                                                    0,63 EUR

Dopoldanska malica                         0,90 EUR*

Kosilo od 1. do 5. razred                    3,24 EUR

Kosilo od 6. do 9. razred                    3,42 EUR

Popoldanska malica                          0,63 EUR

*Opomba: Cena dopoldanske malice ostaja nespremenjena, ker razliko v višini 0,14 EUR po sklepu vlade refundiramo s strani MIZŠ.

 

ZAPOSLENI

 

Malica delavci                                   1,44 EUR

Kosilo delavci                                    4,14 EUR

Sadna malica                                    0,58 EUR

 

 

Povišanje cen šolske prehrane je bilo nujno zaradi višjih cen energentov in živil, ki so v skladu z zbiranjem ponudb pričele veljati s 1. 10. 2022.

Nastavitve dostopnosti