Skoči na glavno vsebino

Sveta zavoda OŠ Oskarja Kovačiča Škofije na podlagi sklepa 7. redne seje z dne 12. 10. 2022 in v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – POPR., 25/17 – Zvaj, 123/21 in 172/21; v nadaljevanju ZOFVI) razpisuje delovno mesto RAVNATELJA.

CELOTEN RAZPIS

Nastavitve dostopnosti