Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno  in se opravlja v mesecu maju. Učenci 6. in 9. razreda bodo nacionalne preizkuse znanja pisali v naslednjih dneh:

  • četrtek, 4. 5. 2023, NPZ iz slovenščine,
  • ponedeljek, 8. 5. 2023, NPZ iz matematike,
  • sreda, 10. 5. 2023, NPZ iz angleščine (6. razred) / glasbe (9. razred)

 

Nacionalni preizkusi znanja se izvedejo v enem roku. Za učence, ki jih v času izvajanja NPZ ne bo v šolo iz kakršnih koli razlogov (tudi bolezni), ni drugega roka.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih.

 

Podrobnejše informacije za starše in učence so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra pod zavihkom »nacionalno preverjanje znanja« na spletni strani http://www.ric.si/.

 

Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja boste imeli učenci in starši od doma. Prav tako boste imeli dostop do izpisa dosežkov. Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (ki jo bo vsak učenec dobil 4. maja, ob prvem nacionalnem preverjanju znanja) in številke EMŠO, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si

 

Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost